Mérieux NutriSciences - Labeling and regulatory - Etiquetado y Consultoria Reglamentaria - Etiquetatge i Consultoria Reglamentaria

L’etiquetatge dels aliments està subjecte a regulacions cada cop més complexes a tot el món. Asegurar que els seus productes alimentaris estan correctament etiquetats d’acord amb las lleis locals, regionals i internacional spot ser una tasca difícil.

Mérieux NutriSciences ofereix una gamma de serveis de Consultoria d’etiquetatge d’aliments per ajudar-li amb l’etiquetatge de productes existents i de noves formulacions, així com el compliment legal amb l’evolució dels requisits reglamentaris en diferents països i regions. Per altra banda, quan es tracta d’exportar aliments a tot el món, una traducció literal de textos d’etiquetatge per un traductor de llengua nativa no sempre és suficient.

Consulti tots els nostres serveis d’etiquetatge aquí: https://regulatory.mxns.com/es/etiquetado/servicios-de-conformidad-del-etiquetado