En l'anàlisi de virus, cal considerar que no existeixen límits de seguretat: unes poques partícules virals poden ser suficients per causar brots humans.

Mérieux NutriSciences - Environmental virus detection - Detección de virus en ambiente- Detecció de virus en ambient

Els productes alimentaris i les superfícies en contacte amb els aliments són matrius molt complexes. Mérieux NutriSciences ofereix tècniques d'extracció de virus optimitzades d'acord a les propietats de la matriu. Integrem un espectre complet de serveis específicament relacionats amb la detecció de virus, que van des de la vigilància de rutina a la formació dels manipuladors d'aliments per complir amb els requisits d'higiene.

Durant anys, les dificultats en la propagació dels virus en cultius cel·lulars van obstaculitzar en gran manera la seva detecció en els aliments. Les tècniques moleculars avançades han millorat considerablement la detecció, i la PCR temps real (RT) s'ha convertit en un mètode estàndard a tot el món.

Mérieux NutriSciences ofereix anàlisis ràpides i fiables pel Norovirus GI / GII i anàlisi del virus de l'hepatitis A en les següents matrius:

  • Aigua potable
  • Superfícies en contacte amb aliments

El contacte inicial del virus amb l'aliment pot ocórrer a qualsevol moment durant la producció d'aliments (per exemple, abans de la collita, durant el processament, al moment de la preparació).

Tenir mecanismes per abordar amb rapidesa la probabilitat i possibles conseqüències hauria de ser una prioritat. És molt millor centrar-se en les mesures preventives per evitar la contaminació viral en lloc de tractar d'eliminar / inactivar els virus dels aliments.

Els nostres serveis d'anàlisis d'aliments i d'anàlisis d'aigua també inclouen una gamma completa de test per a la detecció de virus.

Els nostres assajos i serveis més comuns