Mérieux NutriSciences - Audits and Inspections - Auditorias e Inspecciones - Auditories i Inspeccions

Identificar els problemes potencials abans que sorgeixin és fonamental en la indústria alimentària mundial. A través d'una àmplia oferta de serveis especialitzats, els nostres auditors i inspectors poden col·laborar amb vostès en la consecució d'aquest objectiu.

Els principals detallistes, proveïdors, fabricants, distribuïdors i empreses de restauració confien en Mérieux NutriSciences per a la realització d'auditories de seguretat alimentària i les inspeccions de certificació en el món sencer. 

Realitzem auditories de tercers per verificar que la planta compleix amb els requeriments legals i les pràctiques del tipus d'indústria de què es tracti, mitjançant revisions de programes i inspeccions nostres auditories, inclouen el sistema APPCC, els centres de distribució, la gestió de la seguretat alimentària, els embalatges i els complements alimentaris, recullen una combinació dels principis de seguretat alimentària, requeriments legals i bones pràctiques de la indústria per oferir una visió de conjunt i objectiva del seu programa.

Per recolzar les seves iniciatives relacionades amb la cadena alimentària, podem acompanyar els seus equips de qualitat i seguretat alimentària per confeccionar un programa a mida que s'adapti a les seves especificacions i a les seves necessitats.

Les nostres avaluacions són realitzades per auditors experimentats i específicament capacitats amb coneixements precisos de la indústria alimentària i una formació especial en cada sector.

Són avaluats i qualificats per experts reconeguts de la indústria i del món acadèmic.

Tots els nostres assajos i serveis

Mérieux NutriSciences ofereix una oferta de serveis d'auditoria per a proporcionar una avaluació imparcial i independent dels seus programes de qualitat i seguretat alimentària.

El sistema APPCC (Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control) és una metodologia per a la prevenció sistemàtica de perills físics, químics, i biològics en aliments.

Una auditoria de qualitat proporciona una revisió ampliada dels programes i procediments d'una planta d'aliments. Les auditories internes són una excel·lent oportunitat per verificar la seva qualitat... 

Certificacions

Al mercat global actual, els consumidors volen estar segurs de la qualitat i seguretat dels productes alimentaris. En resposta a aquesta demanda, els distribuïdors i fabricants de... 

Certificacions
Auditories de Proveeïdors

Les auditories de proveïdors són una de les formes més eficaces per garantir la qualitat i seguretat alimentària dels seus ingredients, additius, envasos o serveis prestats pels proveïdors. 

Auditories de Proveeïdors
Auditories Internes

Una de les eines bàsiques per a millorar, és la realització d’auditories internes, en què es detecten desviacions entre la realitat i els requisits del propi Sistema de Gestió de la Qualitat i la Seguretat alimentària... 

Auditories Internes
Auditories en establiments de restauració

La qualitat, i en especial la seguretat alimentaria, dels aliments que s’ofereixen a través d’un servei de restauració és un element fonamental dels mateixos.

Auditories en establiments de restauració
DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
26 de Octubre de 2021
  El 8 d'octubre de 2021, la Unió Europea va aprovar la prohibició de l'ús com a additiu colorant del diòxid de titani, que s'utilitza en productes com a xiclets, pastissos, complements alimen...
26 de Octubre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  Els extractes de te verd són ingredients utilitzats en complements alimentosos, encara que el seu ús no està regulat actualment ni per la normativa europea (Reglament 1925/2006) ni per la no...