Mérieux NutriSciences és el principal proveïdor d'assajos microbiològics per a la indústria alimentària. Els nostres microbiòlegs apliquen el seu coneixement expert en les matrius alimentàries i els requisits reglamentaris per a realitzar proves d'acord amb les normes establertes per la FDA, USDA, AOAC, AFNOR, APHA, ISO

Mérieux NutriSciences - Microbiological Tests - Ensayos microbiológicos - Assajos microbiològics

També podem realitzar proves d'acord amb les normes específiques del client segons sigui necessari.

Podem ajudar a aïllar i identificar microorganismes indicadors comuns i patògens transmesos pels aliments, analitzar mostres de matèries primeres i productes acabats per a garantir la qualitat i seguretat dels seus productes alimentaris. La identificació bacteriana i les investigacions de malalties transmeses per aliments són només alguns dels serveis addicionals que oferim. A més podem organitzar una recollida còmoda i segura de les seves mostres (Mostreig i plans de control).

Els nostres laboratoris altament especialitzats realitzen assajos microbiològics en totes les matrius d'aliments, incloent:

 • Productes lactis
 • Cereals i productes derivats
 • Pastisseria i rebosteria
 • Cacau i productes derivats
 • Plats preparats
 • Aliments infantils
 • Productes dietètics
 • Productes càrniques
 • Productes de la pesca
 • Condiments i espècies
 • Olis i greixos
 • Begudes
 • Fruites i Vegetals
 • Fruits secs, snacks i productes d’aperitiu
 • Ingredients i additius
 • Aliments per a animals
 • Materials en contacte amb aliments

També vam realitzar una sèrie d'assajos en superfícies a través dels nostres serveis de vigilància del medi ambient per garantir la seguretat i la higiene del seu entorn de producció. (Control ambiental i de superficies).

La nostra xarxa internacional de laboratoris acreditats ISO s'ajusta als estàndards de la indústria més estrictes per garantir la integritat de les seves dades. 

 

ACREDITACIONS

ABAST ISO 17025

FORMULARI ENVIAMENT DE MOSTRES

Els microorganismes indicadors, s'utilitzen per indicar, de forma prematura i preventiva, la possible presència de patògens en un aliment, o la sortida dels marges de control d'un procés; per la seva major abundància, facilitat de detecció i tenir, en alguns casos, un origen comú amb els patògens.

El Reglament (CE) 2073/2005, que defineix els criteris microbiològics aplicables als productes alimentaris distingeix criteris de seguretat dels criteris d'higiene del procés. Aquests últims indiquen el funcionament acceptable del procés de producció, estableixen un valor de contaminació indicatiu a partir del qual s'exigeix ​​mesures correctores destinades a mantenir la higiene del procés d'acord amb la legislació sobre els productes alimentaris.

Aquests criteris d'higiene del procés es basen en el recompte de flores banals o alteradores que modifiquen les propietats organolèptiques dels aliments. Les diferents flores enumerades en el Reglament 2073/2005 o en recomanacions professionals (guies de bones pràctiques d'higiene) es compten entre els anàlisis que oferim acreditats ISO 17025 (veure abast complet www.enac.es ).

Per al recompte de microorganismes específics alteradors, implicats en incidents de fabricació, disposem de mètodes interns específics complementats amb coneixements en el camp de la identificació microbiana (per mitjà de proves bioquímiques o per biologia molecular).

La presència de microorganismes patògens en un aliment pot ser causa de problemes de salut en les persones que el consumeixin.

Els últims informes anuals publicats pel RASFF (Sistema d'Alerta Ràpida per a Aliments i Pinsos) indiquen que un dels riscos més reportats per les notificacions d'alerta és la presència de microorganismes patògens.

Els reglaments establerts per detectar i minimitzar el risc ocasionat per aquests microorganismes patògens:

- Reglament (CE) 178/2002, pel qual s'estableixen els principis i els requisits generals de la legislació alimentària, es crea l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària i es fixen procediments relatius a la seguretat alimentària; estableix els requisits generals per a la seguretat alimentària i perquè es comercialitzin en el mercat aliments que siguin segurs i indica la conveniència de definir criteris harmonitzats d'acceptabilitat de seguretat dels productes alimentaris, en particular pel que fa a la presència de certs microorganismes patògens.

- Reglament (CE) 2073/2005, relatiu als criteris microbiològics aplicables als productes alimentaris, que estableix que els productes alimentaris no han de contenir microorganismes ni les seves toxines o metabòlits en quantitats que suposin un risc inacceptable per a la salut humana i també estableix els criteris microbiològics aplicables als productes alimentaris.

Basat en anys d'experiència i els nostres laboratoris acreditats ISO 17025, vam realitzar anàlisis per a la detecció de microorganismes en totes les matrius d'aliments a través d'una àmplia gamma de mètodes. Per a cada microorganisme, som capaços d'oferir els mètodes de referència o mètodes alternatius ràpids validats segons la norma DIN EN ISO 16140 o per AFNOR, o desenvolupats internament.

Microorganismes indicadors   

 • Indicadors de contaminació fecal
 • Microorganismes àcid-resistents
 • Microorganismes resistents a la calor 
 • Microorganismes psicotròfics
 • Microorganismes formadors d’espores

Microorganismes patògens i toxines

 • Listeria monocytogenes
 • Salmonella
 • Legionella pneumophila
 • Escherichia coli  STEC incloent O157
 • Vibrio spp.
 • Clostridium perfringens
 • Bacillus cereus
 • Cronobacter spp (Enterobacter sakazakii)
 • Campylobacter
 • Enterotoxins
 • Staphylococcus aureus

La nostra reconeguda experiència en assaigs de microorganismes d'interès industrial pot ajudar a controlar la qualitat i la seguretat en les diferents etapes de desenvolupament del producte.

El control de ceps tecnològiques (ferments làctics, microorganismes probiòtics, bacteris propiònics, ...) és un gran desafiament per als fabricants que necessiten assegurar el control en les diferents etapes de desenvolupament dels seus productes (caracterització, elaboració de dossiers d'avaluació de la activitat biològica, així com en el control del producte acabat).

Els microorganismes d'interès industrial, són microorganismes que s'utilitzen en processos de fermentació industrial o com a probiòtics.

L'enumeració d'espècies bacterianes específiques es pot dur a terme sobre les espècies aïllades o sobre flores complexes. Les nostres tècniques de recompte utilitzades en els nostres laboratoris impliquen mètodes de referència (ISO o IDF) i mètodes validats internament per a les espècies bacterianes per a les quals no existeix un mètode de referència oficial.

En el cas dels probiòtics, qualsevol al·legació relativa a un efecte específic sobre la salut ha d'estar recolzada per un dossier que contingui els estudis clínics sobre la població objectiu realitzats amb el producte final que es pretén comercialitzar.

Aquests recomptes es poden fer ja sigui en el context de l'autocontrol, com en la validació de processos o el control de producte final per assegurar la concentració de microorganismes en el producte final.

Alguns dels nostres assajos de microorganismes més comunament solicitats són:

 • Bifidobacteria
 • Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus
 • Lactobacillus casei
 • Lactobacillus rhamnosus
 • Lactobacillus acidophilus
 • Streptococcus thermophilus
 • Saccharomyces cerevisiae

També podem realitzar identificacions d'espècies de diferents llevats utilitzades en la indústria alimentària a través d'assajos bioquímics o de biologia molecular.

 

 

El Challenge Test microbiologic és una eina útil per a determiner la capacitate d’un aliment per donar support al creixement dels organisms de descomposició o pathogens. 

El Challenge Test permet simular el que podria succeir a un producte durant la producció, el processament, la distribució o la manipulació posterior per part dels consumidors. També és una eina essencial en el desenvolupament de noves formulacions o productes.

Per què realitzar un Challenge Test?

 • Determinar si poden desenvolupar-se certs microorganismes alteradors o patògens en un aliment o producte alimentari en particular
 • Determinar la vida comercial sota diverses condicions d'emmagatzematge
 • Estudiar l'efectivitat d'un conservant o determinar la presència de certes concentracions d'un conservant
 • Garantir el compliment de les normes d'innocuïtat dels aliments que obliguen els fabricants a dur a terme estudis d'aquest tipus en determinats aliments, especialment aliments envasats i llestos per al consum amb potencial per Listeria, Salmonella i altres patògens

Més informació sobre els Challenge Tests realitzats pel Food Science Center de Mérieux NutriSciences.

També li pot interessar

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...