Mérieux NutriSciences - Fraude y autenticidad. Frau i autenticitat

Els consumidors d'avui volen estar segurs de la qualitat i l'origen dels aliments que consumeixen. El frau alimentari posa en perill l'autenticitat dels productes, causa danys econòmics i pot suposar un risc per a la salut dels consumidors.

Mérieux NutriSciences ofereix a les empreses alimentàries una llarga experiència científica per a prevenir i reduir l'adulteració dels aliments amb la finalitat de salvaguardar la seva autenticitat.

El frau alimentari és la producció i/o comercialització deliberada d'aliments no conformes per a obtenir beneficis econòmics que podrien afectar la salut dels consumidors.

Segons la GFSI (Global Food Safety Initiative), els fraus poden ser de diferent naturalesa:

Mérieux NutriSciences - Tipus de frau

Quan es tracta de Frau alimentari i autenticitat, hi ha moltes qüestions que han de tenir-se en compte, que requereixen un enfocament integrat cas per cas, tenint en compte el producte, la cadena alimentària específica, les dades històriques, les tendències socioeconòmiques, etc.

Mérieux NutriSciences ofereix un servei de 360° per a prevenir el Frau Alimentari i protegir eficaçment la marca de l'empresa, oferint solucions d'alt nivell en termes de consultoria i anàlisi.

El nostre servei complet abasta des del seguiment actiu de fraus i alertes alimentàries a tot el món amb consultoria dedicada a avaluar el risc, fins al disseny de mesures preventives i plans de mitigació, i el lliurament de protocols analítics personalitzats per a abordar l'adulteració.

 

Mérieux NutriSciences - Servei 360 frau alimentari

Una adequada avaluació de riscos és fonamental per a protegir la marca i complir amb la llei i els requisits de normes internacionals com BRC, IFS o FSCC; proporciona a la Companyia la informació clau per a prevenir possibles problemes i poder gestionar-los.

L'avaluació del risc de frau alimentari considera els productes i/o les matèries primeres individualment, considerant una gamma completa de paràmetres com a cadena de subministrament, origen, proveïdors, dades històriques, tipus i freqüència dels controls, declaracions de propietats dels productes, etc. Una avaluació adequada dels riscos inclou un seguiment rigorós al llarg del temps, un sistema d'alerta eficaç i una anàlisi exhaustiva de totes aquestes dades.

Mérieux NutriSciences col·labora amb les empreses alimentàries en l'avaluació del risc de frau amb una eina de control i un sistema d'alerta específics, una avaluació in situ i el coneixement de la nostra xarxa internacional d'experts:

Safety HUD :eina en línia per a fer el seguiment i rebre alertes en temps real sobre frau i seguretat alimentària de 70 agències oficials i mitjans de comunicació internacionals en més de 50 països. Sol·liciti una prova gratis de Safety HUD!

  • Consultoria especialitzada
  • Avaluació in situ
  • Auditories de proveïdor (auditories de la cadena de subministrament, auditories de traçabilitat, dades de producció i avaluació del balanç de massa

Considerant els resultats de l'avaluació de riscos, es poden definir les mesures de mitigació adequades per a reduir els riscos; això significa identificar els mètodes per a mantenir sota control les vulnerabilitats específiques del frau alimentari: seguiment, anàlisi, verificació de l'origen, tecnologies contra la falsificació, etc.

Mérieux NutriSciences ofereix serveis tècnics especialitzats per a definir perfils analítics específics, amb els mètodes analítics més rellevants i rendibles definits per a cada matriu, així com protocols que inclouen solucions de traçabilitat per a controlar la cadena de subministrament al llarg del temps. Els entrenaments també són part de la nostra gamma de serveis del pla de mitigació.

La prevenció és sempre millor que la detecció. No obstant això, poden ser necessaris assajos analítics per a identificar possibles fraus i verificar que les mesures de mitigació són efectives per a mantenir els productes controlats al llarg del temps.

El tipus i l'abast de les solucions analítiques depenen de l'avaluació global del risc i poden ser específiques o no específiques. Les anàlisis específiques poden identificar únicament contaminants coneguts i poden no ser suficients en cas de problemes complexos de frau que requereixin un garbellat més ampli, per exemple: origen geogràfic, varietats d'espècies, biodiversitat. En tal cas, els mètodes de detecció no selectiva (no específics) que poden identificar adulterants coneguts i desconeguts són una solució adequada, però requereixen professionals experts que interpretin les dades i analitzin estadísticament els resultats.

També li pot interessar

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...