El risc de contaminació associat amb la presència de virus en els aliments representa un problema emergent per a la indústria alimentària. Mérieux NutriSciences li ajuda a prevenir tals brots amb les anàlisis de laboratori per a la detecció de Norovirus G1 / G2 i els virus de l'hepatitis A en aliments.

Mérieux NutriSciences - Foodborne virus detection - Detección de virus transmitidos por alimentos - Detecció de virus transmesos per aliments

Els virus transmesos pels aliments són una causa comuna de gastroenteritis. Els aliments poden estar contaminats per manipuladors d'aliments infectats o per contacte amb aigua contaminada.

La font més freqüent de malaltia viral transmesa pels aliments és el consum de mol·luscs com les ostres i els musclos que han estat contaminats per les aigües residuals. Altres fonts són les fruites i verdures crues, amanides i postres que manipulats durant la preparació sense més tractament tèrmic abans del seu consum.

Hi ha dos tipus principals de virus transmesos per els aliments:

  • Norovirus (també coneguts com a virus de Norwalk), que causen gastroenteritis.
  • Virus de l'hepatitis A, que causa l'hepatitis.

Mérieux NutriSciences ofereix mètodes avançats d'anàlisis PCR per permetre la detecció ràpida i precisa dels virus transmesos pels aliments.

La nostra tècnica basada en PCR en temps real és altament sensible, específica, fiable i ràpida i compleix els protocols de la ISO.

Permet verificar l'absència de virus en els aliments, tals com:

  • Fruites toves i verdures (especialment les baies)
  • Herbes i espècies
  • Mol·luscs bivalves (ostres, musclos, etc.)
  • Superfícies en contacte amb aliments
  • Aliments llests per al consum o preparats (menjars preparats, sándwiches)
  • Aigua

Els nostres assajos i serveis més comuns

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...