Mérieux NutriSciences - Food Testing - Análisis de alimentos - Anàlisi d'aliments

Els análisis d’aliments són la base de la nostra experiència com a soci líder en la indústria alimentària. Mérieux NutriSciences ofereix una àmplia gamma d'assajos de microbiologia i química analítica, incloent un espectre complet d'assajos altament especialitzats per a contaminants alimentaris, espècies animals, al·lèrgens i més.

Els nostres anàlisis de qualitat i seguretat alimentària són realitzats per una xarxa internacional de laboratoris acreditats, cadascun amb un coneixement profund dels requisits específics de la indústria.

A més dels serveis d'assaig estandarditzats que es mostren a continuació, també oferim una cartera completa de serveis d'investigació a mida per garantir l'estabilitat del producte, la qualitat i la seguretat des del desenvolupament del concepte fins al punt de venda al detall (Food Science Center).

Anàlisis d'Aliments d'actualitat

Tots els nostres anàlisis d'aliments

Mérieux NutriSciences és el principal soci d'assaigs microbiològics en indústria alimentària. Els nostres microbiòlegs apliquen el seu coneixement expert sobre matrius d'aliments.Els nostres microbiòlegs apliquen el seu coneixement expert sobre matrius d'aliments i els requisits reglamentaris per realitzar proves d'acord amb les normes establertes per APHA, AFNOR, AOAC, FDA, ISO i USDA.

En tot el món, la nostre xarxa internacional de laboratoris acreditats proporciona serveis d'assaigs químics fiables i estandarditzats per garantir la qualitat, integritat i autenticitat dels seus productes alimentaris.

La informació nutricional, com el sucre, la sal i el contingut de greix, ha de ser confirmada i validada per tècniques analítiques per tal que s'inclogui amb precisió en les etiquetes i en el envàs.

Mérieux NutriSciences ofereix una àmplia gamma d'anàlisi nutricionals per ajudar als fabricants d'aliments, restaurants, proveïdors i minoristes a tot el món.

Els nostres centres d'excel·lència d'assaigs empren mètodes aprovats per a la detecció de contaminants incloent pesticides, micotoxines, dioxines, medicaments veterinaris, metalls pesants i substàncies radioactives. També oferim serveis especialitzats per al·lèrgens i organismes modificats de forma genètica (OMG)

La presència d'al·lèrgens no declarats en els aliments és una de les principals causes de retirada de productes i retirada d'aliments del mercat. Oferim serveis d'assajos qualitatius i / o quantitatius per a totes les matrius d'aliments, mostres de procés, mostres de productes, matèries primeres i productes acabats que utilitzen una gamma de tecnologies incloses ELISA, PCR i tecnologia LC-MS / MS.

El principal objectiu de Mérieux NutriSciences és protegir els seus clients contra el frau i, conseqüentment, els danys de la marca. Això es fa augmentant significativament les nostres capacitats biològiques i immunològiques moleculars per incloure totes les espècies econòmicament rellevants.

El risc de contaminació associat amb la presència de virus en els aliments representa un problema emergent per a la indústria alimentària. Mérieux NutriSciences li ajuda a prevenir brots amb anàlisi de laboratori per a la detecció de virus Norovirus G1 / G2 i Hepatitis A en els aliments.

Un organisme modificat genèticament (OMG) és un organisme que el material genètic ha estat alterat utilitzant tècniques d'enginyeria genètica. Molts països de tot el món han promulgat lleis per restringir els nivells d'OMG en els productes alimentaris.

Aplicant una experiència analítica específica, els experts de Mérieux NutriSciences proporcionen serveis de recerca de PCR qualitativa i quantitativa per a la investigació d'OMG en els aliments.

Mérieux NutriSciences ofereix anàlisis per a la quantificació de gairebé tots els ingredients i additius, inclosos els colorants, conservants, edulcorants, aromes i potenciadors del sabor del producte.

No importa quin sigui el repte de la fragància i el sabor, Mérieux NutriSciences pot ajudar-lo amb l'anàlisi i estudi de substàncies aromatitzants i compostos volàtils en aliments, productes no alimentaris i materials d'envasat.

Tots els materials que entren en contacte amb els aliments han de ser curosament controlats per evitar qualsevol risc de contaminació i per assegurar el compliment dels requisits de salut i seguretat.

El color i la textura són factors de summa importància per triar i consumir aliments. De fet:

• La textura és essencialment l'efecte de les propietats físiques i químiques sobre la vista, l'oïda i el tacte, i és una característica important en la percepció dels aliments.

• El color és una característica estretament relacionada amb la preservació i és molt important per al envasat i presentació dels aliments. El Laboratori Físic i Mecànic avalua ambdós aspectes amb eines específiques.

Anàlisi de substàncies per-i polifluoroalquilo (PFAS) en envasos alimentaris i aliments. 
Els PFAS són compostos fluorats àmpliament utilitzats en aplicacions domèstiques i industrials, que han demostrat ser perjudicials per a la salut humana.
Les possibles fonts d'exposició per als éssers humans són les següents: 

  • aigua
  • aliments
  • material d'envasat d'aliments