Mérieux NutriSciences ofereix una gamma d'assajos microbiològics per a l'anàlisi de la qualitat de l'aigua. Els nostres laboratoris duen a terme anàlisis de rutina de l'aigua potable per assegurar la potabilitat i controlar el risc de virus transmesos pels aliments. També oferim anàlisi per a microorganismes continguts en aigües de procés, per anàlisi directa o mitjançant mètodes de filtració.

Mérieux NutriSciences - Water microbiological tests - Ensayos microbiológicos de aguas- Análisis microbiológico de aguas- Assajos microbiològics d'aigües

Potabilitat

És segura aquesta aigua per beure? No importa on vostè es trobi al món, podem ajudar-lo a respondre a aquesta pregunta amb confiança. Els nostres laboratoris són capaços de detectar i quantificar un espectre complet de bacteris segons el definit pels estàndards de salut pública i seguretat per a aigua potable.

Tipus d'assajos de qualitat per a aigua potable:

  • Anàlisi de potabilitat d'aigües de beguda
  • Anàlisis d'aigua mineral natural envasada o embotellada
  • Anàlisi d'aigua potable envasada o embotellada que no sigui aigua mineral natural

Detecció de virus transmesos per aliments

El risc de contaminació associat a la presència de virus representa un problema emergent per a la indústria alimentària. Els virus transmesos pels aliments són una causa comuna de gastroenteritis. Els aliments poden estar contaminats per manipuladors d'aliments infectats o pel contacte amb aigua contaminada.

Mérieux NutriSciences l'ajuda a prevenir tals brots amb anàlisis de laboratori per a la detecció dels virus Norovirus G1/G2 i Hepatitis A en aliments i aigua. Més informació sobre la detecció de virus transmesos per aliments

Gestió de la Legionel·la en aliments

La malaltia dels legionaris és una infecció bacteriana greu del tracte respiratori causada pel germen Legionel·la pneumophila. Es desenvolupa en aigua tèbia i es propaga per inhalació d'aerosols contaminats. Aquests aerosols poden ser generats per instal·lacions d'alt risc com a torres de refrigeració i sistemes d'aigua que generen aspersió: dutxes, hidromassatges, fonts i spas.

Les mesures preventives estan dissenyades per limitar la contaminació, evitar el desenvolupament de bacteris i controlar els nivells de Legionel·la en entorns crítics. Mérieux NutriSciences pot ajudar-lo a gestionar proactivament aquest risc amb un pla de seguretat de l'aigua que inclou el manteniment dels equips, programes de control de Legionel·la i recollida i anàlisi de mostres. També oferim formació i assessorament especialitzat.

Control de la qualitat de l'aigua

Els nostres experts ofereixen les seves capacitats analítiques i experiència per ajudar-lo a controlar el risc de la qualitat de l'aigua d'acord amb els requisits reguladors de salut i seguretat. També proporcionem anàlisis especialitzades de la qualitat de l'aigua en aigües residuals i efluents industrials com a part dels nostres serveis d'Aigua i Medi ambient.

  • Toleràncies de qualitat de l'aigua utilitzada en la indústria alimentària transformadora
  • Toleràncies de qualitat de l'aigua per a piscines i spas
  • Aigua de grau reactiu - Tipus I-III, segons el definit per organitzacions professionals com ASTM, CAP, NCCLS i ACS.

També li pot interessar

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...