Mérieux NutriSciences - Water testing analysis - Análisis de aguas - Anàlisi d' aigües

L'aigua és un recurs natural preciós la qualitat del qual és vital per a la salut de l'home i dels animals. És també una de les principals fonts de contaminació durant la fabricació de productes alimentaris, sigui com a ingredient o com a resultat de la transformació industrial.

Garantir la qualitat i la seguretat alimentària depèn de la precisió i de la fiabilitat de les anàlisis d'aigua. Mérieux NutriSciences efectua una sèrie de tests de qualitat d'aigua per protegir els productes alimentaris i les begudes així com els seus processos de fabricació.

Des de l'aigua potable fins a les aigües residuals, Mérieux NutriSciences ofereix els serveis de laboratoris especialitzats i degudament acreditats per a l'anàlisi bacteriològic i químic de l'aigua en cada etapa de la cadena alimentària. Efectuem també tests per verificar la qualitat i la seguretat de l'aigua sobre les instal·lacions recreatives i d'oci tal com les piscines, els spas i les saunes.

Normes mediambientals

En el marc dels serveis efectuats pels nostres especialistes en Aigua i Medi ambient, realitzem anàlisi d'aigües subterrànies usades per al consum humà amb la finalitat de protegir-les contra potencials contaminacions industrials o procedents d'abocadors. També recollim mostres i analitzem les aigües superficials i les aigües tractades per al proveïment públic amb la finalitat d'assegurar el compliment amb la legislació vigent.

Anàlisi sensorial de l’aigua

Les propietats organolèptiques tal com el gust i l'olor són elements claus per desenvolupar productes alimentaris o begudes que atreguin als consumidors. Oferim una gamma completa de serveis analítics i d'estudis de consumidors sobre l'aigua i els productes a força d'aigua en el marc dels nostres serveis especialitzats d'anàlisis sensorials i d'estudis amb consumidors

Els nostres assajos i serveis més comuns

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...