Mérieux NutriSciences - Sensory and consumer research - Análisis Sensorial y estudios con consumidores - Anàlisi Sensorial i estudis amb consumidors

Els serveis d'anàlisi sensorial i estudis amb consumidors de Mérieux NutriSciences els permeten avaluar la qualitat dels seus productes alimentaris i de les seves begudes, comparar els seus productes amb els dels seus competidors i generar noves idees de productes.

La nostra xarxa mundial d'experts pot ajudar als seus equips de R+D i de màrqueting a desenvolupar productes que compleixin amb les exigències dels consumidors. Podem també ajudar-los a determinar com els canvis d'ingredients, de processos i d'envasos poden alterar les característiques del seu producte, a establir perfils sensorials complets i a identificar els atributs sensorials claus per afavorir l'acceptació dels consumidors i garantir la qualitat.

Utilitzem eines i metodologies eficaces d'anàlisis sensorials i d'estudis amb consumidors per ajudar-los a identificar les oportunitats de nous mercats, a maximitzar la rendibilitat dels seus productes i de les seves accions i a assegurar una relació de llarg termini entre els seus consumidors i el seu producte.

L'objectiu dels nostres estudis és entendre millor als consumidors i ajudar-los a definir les estratègies de màrqueting mesurant i explicant els aspectes sensorials i emocionals dels seus productes.

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
27 de Juliol de 2020
Noticies Locals
  En data 12 de juny s'ha publicat el Reglament (UE) 2020/771 que modifica l'annex II i III del Reglament (CE) núm. 1333/2008 i l'annex del Reglament (UE) núm. 231/2012 quant a l'ús de annato,...