Des de la publicació del Reglament (CE) núm. 852/2004 relatiu a la higiene de productes alimentaris, els operadors de les empreses alimentàries tenen l'obligació de garantir la supervisió i la instrucció o formació dels manipuladors de productes alimentaris en qüestions d'higiene alimentària.

Garantir un nivell de seguretat higiènica òptim dels aliments que oferim als consumidors és, a més d'un requisit legal, una condició fonamental per a tot aliment.

L'empresa pot optar per impartir aquesta formació pels seus propis mitjans; o bé, contractar els serveis d'una empresa especialitzada. Aquesta última opció li permet organitzar i impartir la formació d'una manera senzilla i eficaç, invertint un mínim esforç en el disseny i impartició dels cursos.

Nostres solucions

Dissenyem cursos de formació especialment adaptats a les necessitats de cadascuna de les empreses, de manera que es pugui garantir que tots els manipuladors reben una formació adequada i d’acord a la seva activitat laboral.

Els cursos es poden impartir de forma presencial, a distància o de forma on-line.

Els cursos presencials s'imparteixen amb l'ajuda de mitjans audiovisuals específicament dissenyats i de manera que siguin participatius i es complementen amb un manual sobre normes higièniques que es lliura a tots els assistents.

Les sessions de formació inclouen un qüestionari d’avaluació per a cadascun dels participants.

Per a la formació a distància hem dissenyat un manual per a la formació, específic, per als manipuladors d'aliments d'aquelles empreses que no poden gestionar la impartició de cursos presencials. D'aquesta manera s'incrementa la flexibilitat quan s'imparteix la formació.

Els nostres assajos i serveis més comuns