Des de la publicació del Reglament (CE) núm. 852/2004 relatiu a la higiene de productes alimentaris, els operadors de les empreses alimentàries tenen l'obligació de garantir la supervisió i la instrucció o formació dels manipuladors de productes alimentaris en qüestions d'higiene alimentària.

Garantir un nivell de seguretat higiènica òptim dels aliments que oferim als consumidors és, a més d'un requisit legal, una condició fonamental per a tot aliment.

L'empresa pot optar per impartir aquesta formació pels seus propis mitjans; o bé, contractar els serveis d'una empresa especialitzada. Aquesta última opció li permet organitzar i impartir la formació d'una manera senzilla i eficaç, invertint un mínim esforç en el disseny i impartició dels cursos.

Nostres solucions

Dissenyem cursos de formació especialment adaptats a les necessitats de cadascuna de les empreses, de manera que es pugui garantir que tots els manipuladors reben una formació adequada i d’acord a la seva activitat laboral.

Els cursos es poden impartir de forma presencial, a distància o de forma on-line.

Els cursos presencials s'imparteixen amb l'ajuda de mitjans audiovisuals específicament dissenyats i de manera que siguin participatius i es complementen amb un manual sobre normes higièniques que es lliura a tots els assistents.

Les sessions de formació inclouen un qüestionari d’avaluació per a cadascun dels participants.

Per a la formació a distància hem dissenyat un manual per a la formació, específic, per als manipuladors d'aliments d'aquelles empreses que no poden gestionar la impartició de cursos presencials. D'aquesta manera s'incrementa la flexibilitat quan s'imparteix la formació.

Els nostres assajos i serveis més comuns

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

23 de Maig de 2019
Noticies Locals
  En data 23 de maig de 2019, s'ha publicat en el DOUE el REGLAMENT (UE) 2019/828 de la Comissió, de 14 de març de 2019, pel qual es modifica el Reglament Delegat (UE) 2016/127 pel que fa als ...