Mérieux NutriSciences ofereix programes de formació adaptats a les seves necessitats, que li permeten treure el màxim profit de les nostres metodologies sensorials i de consum innovadores.

Mérieux NutriSciences - Sensory and Consumer Research training - Formación en Análisis Sensorial y Estudios con consumidores - Formació en Anàlisi Sensorial i Estudis amb consumidors

Formació d’un panel expert

Oferim tres solucions personalitzades per ajudar a configurar els seus propis panells de experts:

  • Formació de panell d'experts en la seva empresa (“in-company”)
  • Formació i organització de panells d'experts externs
  • Col·laboració durant el desenvolupament del estudi

Formació  en Màrqueting/Anàlisi Sensorial

Oferim una gamma de cursos de formació a mesura amb la finalitat de satisfer millor les seves necessitats:

  • Cursos personalitzats de formació: avaluacions sensorials, estadístiques i interpretació dels resultats de l'estudi
  • Mètodes de recerca de mercat del Consumidor

Els nostres assajos i serveis més comuns

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...