Identificar, controlar i gestionar les característiques sensorials d'un aliment és una activitat estratègica fonamental per a tot producte alimentari que aspiri ser acceptat pel mercat i perdurar en ell. Un panell de catadors experts és l'eina bàsica per dur a terme aquestes funcions.

Les característiques sensorials d'un aliment constitueixen un dels atributs de qualitat fonamentals del mateix. Un aliment les característiques sensorials del qual no satisfan plenament als seus usuaris, difícilment és consumit amb assiduïtat i fàcilment pot ser substituït per un altre aliment.

 

Algunes de les funcions bàsiques de les característiques sensorials d'un aliment són:

  • donar al mateix un perfil propi que ho identifica.
  • diferenciar-ho dels seus competidors
  • satisfer les expectatives del consumidor i fidelitzar el seu acte de compra,
  • justificar un preu diferencial superior al dels competidors.

Un panell de catadors experts permet:

  • IDENTIFICAR les propietats sensorials de l'aliment.
  • VIGILAR que aquestes propietats es mantenen en el producte al llarg del temps.
  • COMPARAR les propietats sensorials del producte amb les preferències detectades al mercat i amb els canvis d'aquestes preferències amb el pas del temps.
  • CONÈIXER I MESURAR l'impacte sensorial de tot tipus de millores i canvis (formulació, ingredients, proveïdors, tecnologia, procés, envasos,….), evitant canvis no desitjats en el producte.
  • VIGILAR, AVALUAR I COMPARAR amb els productes de la competència.
  • CONTROLAR l'avaluació sensorial al llarg de la vida comercial.

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...