Un servei d'allotjament-hosting dedicat a dades personals de salut, gestionat en conformitat amb els requisits de la nostra acreditació per allotjar informació d'identificació personal (acreditació atorgada pel Ministeri de Salut francès)

Invalid Scald ID.

Invalid Scald ID.

 

 

 

 

 

 

Gestió de dades d’alta qualitat:

Biofortis ha creat internament un equip de gestió de dades experimentat que li assegura una alta qualitat i dades confiables.

Biofortis treballa estretament amb els seus clients per brindar eines específiques per respondre a requeriments específics en termes de Gestió de Dades i pot implementar noves solucions per satisfer les necessitats de cada client.

Algunes de les nostres eines i serveis claus:

  • CRF electrònic i altres eines digitals reconegudes internacionalment per optimitzar la precisió i la qualitat dels resultats de l'estudi
  • Característiques segons 21 CFR (Code of Federal Regulations) parteix 11: Auditoria de traçabilitat, signatures electròniques, seguretat i integritat de dades, retenció de registres...
  • Desenvolupament específic d'eines de TU sota demanda, dedicades als seus estudis.