Al mercat global actual, els consumidors volen estar segurs de la qualitat i seguretat dels productes alimentaris.

Mérieux NutriSciences - Audits Inspections Certifications - Auditorias Inspeeciones Certificaciones

En resposta a aquesta demanda, els distribuïdors i fabricants d'aliments requereixen als seus proveïdors demostrar el seu compromís amb la qualitat i la seguretat dels productes a través d'auditories de certificació com les reconegudes per la Global Food Safety Initiative (GFSI).

Mérieux NutriSciences presta Serveis d'auditoria acreditats a través de Joint Accreditation System of Australia and New Zealand (JAS-ANZ). La nostra acreditació JAS-ANZ juntament amb altres aprovacions ens permet prestar serveis de certificació com:

Les nostres auditories de pre-certificació són una eina molt útil en la preparació de qualsevol dels estàndards anteriors. Totes les auditories Mérieux NutriSciences proporcionen informació molt valuosa i solucions pràctiques.

Les nostres auditories li permeten:

  • Avaluar el compliment del seu sistema amb la norma de certificació triat
  • Preparar per a l'auditoria de certificació
  • Determinar les mesures correctives necessàries per millorar o enfortir el seu sistema
  • Satisfer les demandes de qualitat dels seus clients

La nostra xarxa mundial d'auditors acreditats i capacitats internament li permet controlar els costos, evitar auditories redundants, i assolir els seus objectius de gestió de la seguretat dels aliments.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per fer una auditoria, sol·licitar un pressupost o conèixer més sobre els Nostres Servicios de Auditories i Inspeccions.

També li pot interessar

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...