INNOVACIÓ: EL MOTOR DE LA COSMÈTICA

La contínua recerca i desenvolupament de la tecnologia sempre ha format part de l'ADN dels cosmètics. Nous processos de producció, nous ingredients, nous actius, noves formulacions i nous productes són contínuament dissenyats i desenvolupats per satisfer les necessitats i demandes dels consumidors d'avui i de demà.

Com millorar les recerques i estudis realitzats per fabricar un producte, un ingredient o un actiu en unes poques frases?

Amb més de 15 anys d'experiència en la indústria cosmètica, Mérieux NutriSciences li ajuda a assajar les seves recerques i les seves declaracions oferint-li proves cosmètiques completes d'eficàcia in vitro i in vivo per recolzar el disseny, el desenvolupament i el redisseny dels seus productes de cura personal.

EL NOSTRE ENFOCAMENT MULTI-INSTRUMENTAL

Descobreixi nostres propostes al nou Catàleg de Cosmètics!

Per confirmar l'eficàcia d'un producte cosmètic, Mérieux NutriSciences recorre a un enfocament multi-instrumental i integrat que explota el potencial de múltiples tècniques per proporcionar un sòlid suport per evidenciar tant les declaracions ja existents com les noves.

ASSAJOS D'EFICÀCIA IN VITRO

Assajos i mètodes in vitro: un enfocament que permet l'assaig simultani de més formulacions i l'avaluació preliminar de l'eficàcia abans o en combinació amb estudis in vivo (mètodes d'assaig preclínics).

ASSAJOS D'EFICÀCIA IN VIVO

Avaluacions instrumentals in vivo (analitzadors d'imatge i tecnologies de bioingeniería): evidència visual amb dades reals i quantificables. Tots els assajos clínics són realitzats per especialistes capacitats i qualificats, amb molts anys d'experiència: els assajos es realitzen d'acord amb les normes internacionals i respectant els principis ètics enumerats a la Declaració d'Hèlsinki.

  • Avaluació clínica: avaluació d'un producte cosmètic mitjançant puntuació clínica al principi i al final de l'assaig.
  • Avaluació d'experts: a través d'un equip d'experts com cosmetòlegs, esteticistes i perruquers.
  • Autoavaluació: a través d'un qüestionari

Una declaració cosmètica és un compromís amb els consumidors.

Els nostres assajos i serveis més comuns

Tots els nostres assajos i serveis

Gamma completa d'assajos científics per donar suport a les seves avaluacions de seguretat.

Estudis clínics per demostrar l'eficàcia del seu producte.

Àmplia gamma d'anàlisis químiques i físiques de productes cosmètics d'acord amb les directrius ICH.

Caracterització i quantificació de microorganismes en productes finals de cosmètics i de cura personal, en productes intermedis i en el control d'ambients de fabricació. Realitzem assajos per avaluar l'eficàcia dels agents conservants antimicrobians, així com assajos d'esterilitat i biocarga.

Per assegurar que els seus productes compleixen amb els estàndards de qualitat quan s'emmagatzemen sota condicions adequades, es requereix una avaluació de seguretat i estabilitat. Mérieux NutriSciences ofereix un paquet complet de mètodes analítics personalizables per respondre a les necessitats del client.

Els medicaments de venda lliure (OTC) són medicaments segurs i eficaços utilitzats pel públic en general sense necessitat de recórrer prèviament a un professional de la salut. Els medicaments de venda lliure han de fabricar-se i controlar-se d'acord amb els requisits de les cGMP per a productes farmacèutics destinats al consum humà. 

Mérieux NutriSciences pot ajudar-lo amb el compliment de les cGMP:

  • Desenvolupament i validació de mètodes
  • Control de qualitat
  • Assajos d'estabilitat

La pell humana és un ecosistema complex amb diverses condicions microambientals i comunitats microbianes, i és la llar de milions de bacteris, fongs i virus que componen la microbiota de la pell.
La microbiota cutània és extremadament important per a la salut de la pell i exerceix un paper essencial en la protecció de la pell contra substàncies infeccioses o tòxiques externes.

Descobreixi més sobre els nostres serveis pel Microbioma cutani.

Go Green Save Green

Gràcies a la seva atenció a aquestes qüestions, Mérieux NutriSciences pot oferir un servei dedicat a la indústria cosmètica, tant pel que fa al producte acabat com al seu packaging.

La satisfacció del consumidor i "l’efecte Wow"

Un dels ingredients fonamentals perquè un producte tingui èxit és la satisfacció del client. Com podem anticipar-nos a les seves necessitats? L'anàlisi sensorial i la recerca de mercat són un suport sòlid en aquest camp.

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...