Mérieux NutriSciences realitza regularment estudis per avaluar l’eficàcia dels biocides.

Tots els estudis es realitzen d'acord amb les directrius i protocols internacionals, d'acord amb les normes de qualitat ISO 17025 o GLP.

Disposem d'assaigs d'eficàcia per als següents organismes (EU PT 1 a PT 5) *:

  • Bacteris Gram-negatives i gram-positives (per exemple, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes, Enterococcus faecium, Legionella pneumophila, Proteus vulgaris, MRSA, MRSE, VRE, Enterobacter cloacae)
  • Micobacteries (per exemple, Mycobacterium tuberculosis i Mycobacterium terrae)
  • Fongs (floridures i llevats) (per exemple, Candida albicans, Aspergillus brasiliensis)
  • Espores (per exemple, espores de Bacillus subtilis, espores de Bacillus cereus)
  • Legionella (per exemple Legionella pneumophila)
  • Virus (per exemple, poliovirus tipo 1, adenovirus tipo 5, norovirus murinos, parvovirus murinos, vaccianiavirus, diarrea viral bovina de Aujeszky, enterovirus, Virus de la hepatitis A, virus sincitial respiratori humà (VSR), coronavirus humà, parainfluenza bovina, cardiovirus, PRRSV, Pseudorrabias)
  • Micoplasma

Realitzem assaigs d’eficàcia en totes les forumalcions i en els plímers i teixits tractats.

Altres assaigs específics d’eficàcia poden realizar-se o personalitzar depenent del producte/aplicación considerat.

Mérieux NutriSciences Italia ofereix una àmplia gamma d’assaigs d’eficàcia per a productes biocides classificats com repel·lents d’insectes (PT 19) * i insecticides (PT 18) * en col·laboració amb socis externs.

Tenim disponible una àmplia gamma d’assaigs d’eficàcia en diverses espècies:

• Paneroles (per exemple, Blatta orientalis, Blattella germanica, Supella longipalpa, Periplaneta americana)
• Formigues (per exemple, Lasius niger)
• Mosquits (per exemple, Culex pipiens, Culex quinquefasciatus, Aedes aegypti, Aedes albopictus)
• Mosques (per exemple, Musca domestica)
• Vespes (per exemple, Polistes spp, Vespa cabro)
• Àcars (per exemple, Tyrophagus putrescens, Dermatophagoides pteronyssinus)
• Paparres, puces i polls (per exemple, Ixodes ricinus, Ctenocephalides felis)

 

* PT: Tipus de producte
PT 1: Tipus de producte 1: Productes biocides utilizats per la higiene humana
PT 2: Tipus de producte 2: Desinfectants i altres biocides utilitzats en zones privades, publiques i industrials
PT 3: Tipus de producte 3: Productes biocides utilitzats per a fins d’higiene veterinària
PT 4: Tipus de producte 4: Desinfectants utilitzats en zones d’aliments i pinsos
PT 5: Tipus de producte 5: Desinfectants utilizats per a aigua potable
PT 18: Tipus de producte 18: Insecticides, acaricides i productes per al control d’altres artròpodes
PT 19: Tipus de producte 19: Repel·lents i atraients

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...