20 de Setembre de 2021
|   NOTICIAS LOCALES , LEGISLACIóN Y NORMAS
"Reptes i obligacions enfront del desaprofitament alimentari"

 

El desaprofitament alimentari en el món s'estima en 88 milions de tones, i es preveu un increment exponencial en els pròxims anys. És evident, la directa vinculació entre el desaprofitament alimentari i els seus efectes directes en el canvi climàtic, a causa dels altíssims costos mediambientals que aquest comporta.

Amb l'objectiu de contribuir amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de la FAO, en concret amb l'objectiu 12.3 sobre reduir a la meitat els residus alimentaris per cápita mundial en la venda al detall i a nivell dels consumidors i reduir les pèrdues d'aliments en les cadenes de producció i subministrament, incloses les pèrdues posteriors a la collita, han començat a establir-se iniciatives i disposicions legals per als operadors de la cadena alimentària. A nivell estatal, fa pocs mesos, es va realitzar una consulta pública per a l'elaboració d'una futura Llei de Prevenció de les Pèrdues i el Desaprofitament Alimentari. No obstant això, tenim alguns precedents a nivell de comunitats autònomes, per exemple, a Catalunya al març de 2020 es va publicar la Llei 3/2020, d'11 de març, de prevenció de les pèrdues i el balafiament alimentaris. Aquesta llei imposa una sèrie d'obligacions a tots els agents de la cadena alimentària, amb el corresponent règim sancionador.

Entre altres, les empreses de la cadena alimentària, les entitats d'iniciativa social i altres organitzacions sense ànim de lucre que es dediquin a la distribució d'aliments estan obligades a:

  • Disposar d'un Pla de prevenció de les pèrdues i el desaprofitament alimentari
  • Mesurar i informar anualment sobre els nivells de generació de pèrdues i desaprofitament d'aliments.
  • Aplicar la “jerarquia de prioritats” amb la finalitat de guiar les actuacions dels agents de la cadena alimentària quant al destí dels excedents:

              1. Prevenció de les pèrdues i el desaprofitament alimentari.

              2. Utilització per a l'alimentació humana.

              3. Utilització per a l'alimentació animal.

              4. Recuperació d'elements i substàncies per a usos industrials.

              5. Obtenció de compost de qualitat.

              6. Obtenció de biogàs.

              7. Altres tipus d'energies.

              8. Eliminació.

 
Aquesta llei caracteritza com a infraccions greus, les següents accions o omissions:

  • No disposar o no aplicar un pla de prevenció de les pèrdues i el desaprofitament alimentari.
  • No quantificar les pèrdues i el desaprofitament alimentaris o no informar-los anualment.
  • No aplicar la jerarquia de prioritats, anteriorment detallada.
  • No evitar actuacions orientades a deixar els aliments en condicions no aptes per al seu consum o valorització.

 
En Mérieux NutriSciences disposem d'una metodologia específica per a ajudar la seva organització a implantar el Pla de Prevenció de les Pèrdues i el Balafiament alimentaris. Contacti amb el nostre equip d'experts per a ampliar la informació sobre aquest tema.
 
Ariadna de la Vall · ariadna.delvalle@mxns.com
Carlos de Pablos · carlos.depablos@mxns.com 
Alfred Pallarès · alfred.pallares@mxns.com