28 de Novembre de 2019
|   NOTICIES LOCALS , LEGISLACIó I NORMES
Publicat l'esborrany de la versió 7 de IFS

A la fi d'octubre s'ha publicat l'esborrany de la versió 7 per a consulta pública de les parts interessades. Segons la planificació la norma es publicarà el primer trimestre de 2020 i serà aplicable en 2021.

En el següent enllaç podeu descarregar l'esborrany:

https://www.ifs-certification.com/images/standards/ifs_food6_1/documents/IFSFood7_finalconsultationdraft_191021.pdf

Els objectius d'aquesta nova revisió és adaptar la norma a l'estat actual de la indústria, prioritzar l'auditoria en planta minimitzant els requisits documentals als estrictament necessaris i s'ha millorat el redactat simplificant-lo i realitzant un més descriptiu.

En el nou esborrany veiem alguns punts interessants de la nova versió com, per exemple, els requisits per a subcontractació de processos o la introducció d'alguns requisits sobre cultura de la qualitat i seguretat alimentària.

Els anirem informant puntualment de les futures novetats.

Alfred Pallarès · alfred.pallares@mxns.com

Carlos de Pablos · carlos.depablos@mxns.com

Departamento de Gestión de la Calidad y la Seguridad Alimentaria