4 de Novembre de 2021
|   NOTICIES LOCALS , NOTíCIES EMPRESA , NOU MèTODE /SERVEI
Outsourcing: el millor especialista per a cada projecte

 

La col·laboració temporal d'un especialista és una ajuda per a les empreses alimentàries, mitjançant la qual s'aporten coneixements especialitzats i experiència, quan més el necessiten.

En moltes ocasions, és un desafiament per a les empreses adquirir i retenir tots els coneixements necessaris en l'àrea de reglamentació, gestió de la qualitat i seguretat alimentària. Els tècnics de les empreses, sovint, no tenen el temps, els recursos o els coneixements necessaris per a desenvolupar determinades tasques específiques o per a dur a terme alguns projectes.

En aquests casos, el outsourcing pot ser una bona opció, perquè l'ajuda d'un especialista permet solucionar problemes amb eficiència. Així, per exemple, poden ser objecte d'un servei de outsourcing personalitzat les següents necessitats: una suplència per malaltia, suplències de vacances, ajuda en el desenvolupament i implantació d'una norma ISO, BRC o IFS, suport per a la confecció i revisió d'etiquetes dels productes, ajuda per a la confecció i revisió de fitxes tècniques, auditories d'homologació de proveïdors, col·laboració en projectes de sostenibilitat o, simplement, respostes a consultes puntuals de tots els temes esmentats o de qualsevol altre aspecte tècnic.

Mérieux NutriSciences disposa d'experts que el poden ajudar a ampliar i millorar la seva capacitat de desenvolupament de projectes i afrontar nous desafiaments en la seva empresa.

Celia Guadaña · celia.guadana@mxns.com
Food Compliance Solutions

Carlos de Pablos · carlos.depablos@mxns.com
Qualitat i Seguretat Alimentària