25 de Novembre de 2021
|   NOTICIAS LOCALES , LEGISLACIóN Y NORMAS
Nova versió de la Guia sobre la realització de challenge test per a l'avaluació del creixement de la Listèria monocitògena en productes llestos per al consum - versió 4, publicada l'1 de juliol de 2021

 

El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialment als aliments llestos per al consum que puguin permetre el desenvolupament de Listèria monocitògena i puguin suposar un risc per a la salut pública en relació amb aquest bacteri.

Així mateix el citat reglament estableix que els explotadors de les empreses alimentàries responsables de la fabricació del producte han de realitzar estudis per a investigar el compliment dels criteris al llarg de tota la vida útil.

En 2008 ANSES va publicar una guia per a dur a terme els estudis apropiats per a demostrar el <100 ufc/g de Listèria monocitògena durant la vida útil requerit per la legislació. Des de llavors s'han anat publicant noves versions.

La nova versió (Versió 4, de l'1 de juliol de 2021), es remet a l'ISO 20976-1 publicada en 2019 sobre challenge test (Requirements and guidelines for conducting challenge tests of food and feed products - Part 1: challenge tests to study the growth potential, lag time and maximum growth rate). Cita textualment que la guia sobre Lm de la EURL ha de llegir-se ara juntament amb la norma i considerar-se com un document complementari a la norma EN ISO 20976-1.

En la nova versió de la guia es desenvolupen molt més els punts clau del control del desenvolupament de les proves i es redueix el nombre de mostres i punts de control, a definir en funció de diferents casuístiques. Un dels canvis més importants és la temperatura a la qual ha de cursar el challenge test per al càlcul de potencial de creixement. Aquestes temperatures són més baixes que les de la versió anterior (7 °C en lloc de 8 °C i 10 °C en lloc de 12 °C). Aquest canvi es deu a l'estudi realitzat per ANSES i publicat en la seva pàgina web sobre les temperatures de les neveres dels consumidors del 6 de juny de 2021 (https://eurl-listeria.anses.fr/en/minisite/listeria-monocytogenes/mandate[DS1])

A continuació, es mostra el quadre de temperatures i tempos de magatzematge:

flow-diagram.png

 

Mérieux NutriSciences està acreditada per ENAC (núm. 257/LE413), conforme a l'ISO 17025*, per a dur a terme estudis de potencial de creixement (δ) i de taxa màxima de creixement (µmax), de Listèria monocitògena per la tècnica CHALLENGE TEST en productes llestos per al consum (RTE), segons la EURL Lm TECHNICAL GUIDANCE DOCUMENT for conducting shelf-life studies on Listeria monocytogenes in ready-to-eat foods (Version 3 – 6 June 2014). Estem treballant per a l'obtenció de l'acreditació de challenge test segons l'ISO 20976-1 on "Requirements and guidelines for conducting challenge tests of food and feed products - Part 1: challenge tests to study the growth potential, lag time and maximum growth rate" publicat en 2019.

Posem a la seva disposició la nostra experiència i capacitat de treball per a mesurar el desenvolupament de Listèria monocitògena seguint les indicacions i condicionants de la guia comunitària amb la finalitat de conèixer amb el comportament de la Listèria monocitògena durant la vida comercial de l'aliment.

(*) Pot consultar l'abast complet de la nostra acreditació ISO17025 en la nostra pàgina web https://www.merieuxnutrisciences.com/es/

 

Anna Torrent · anna.torrent@mxns.com
Food Science Center