26 de Octubre de 2021
"La UE decideix prohibir l'ús del diòxid de titani en aliments"

 

El 8 d'octubre de 2021, la Unió Europea va aprovar la prohibició de l'ús com a additiu colorant del diòxid de titani, que s'utilitza en productes com a xiclets, pastissos, complements alimentosos, productes de confiteria, sopes o brous, a partir de 2022.

L'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) va actualitzar al maig de 2021 que el diòxid de titani (E171) ja no pot considerar-se segur com a additiu alimentari perquè no es pot descartar la genotoxicitat després del consum de les seves partícules.

Sobre la base d'això, la UE va aprovar el 8 d'octubre la decisió de prohibir aquest additiu alimentari, si bé es disposa fins a final d'any per a objectar aquesta decisió. Si no es presenten objeccions, la mesura entrarà en vigor a principis de 2022 i s'establirà un període de retirada gradual de sis mesos abans de decretar la prohibició total.

 

Rut Gómez · rut.gomez@mxns.com
Consultoria Reglamentària - Food Compliance Solutions