27 de Juliol de 2020
|   NOTICIES LOCALS , LEGISLACIó I NORMES
La CE modifica l'ús de l'additiu alimentari «annato, bixina, norbixina (E 160b)» en productes alimentosos.

 

En data 12 de juny s'ha publicat el Reglament (UE) 2020/771 que modifica l'annex II i III del Reglament (CE) núm. 1333/2008 i l'annex del Reglament (UE) núm. 231/2012 quant a l'ús de annato, bixina, norbixina (E 160b).

L'additiu «annato, bixina, norbixina (E 160b)» és una substància autoritzada com a colorant en diversos aliments pel Reglament (CE) núm. 1333/2008 sobre additius alimentaris.

Aquest additiu s'extreu de les llavors de la bija (Bixa orellana L.) donant als aliments un color que va des del groc al vermell. Els principals pigments dels extractes de bija són la bixina i la norbixina que són d'estructura similar, però amb propietats físic-químiques diferents.

Arran dels estudis realitzats els últims anys, s'ha constatat que la bixina i norbixina tenen característiques toxicològiques i ingestes diàries admissibles diferents, per la qual cosa es considera pertinent adaptar la legislació suprimint l'additiu alimentari «annato, bixina, norbixina (E 160b)» de la llista de la Unió d'additius alimentaris autoritzats que figura en l'annex II i III del Reglament (CE) núm. 1333/2008 i incloent en la llista de la UE dos additius alimentaris diferents: la «bixina de bija [E 160b (i)]» i la «norbixina de bija [E 160b (ii)]», amb usos i límits anivellis d'usos autoritzats per als diferents aliments.

Així mateix, també se substitueixen les especificacions de l'additiu «E 160 b) annato, bixina, norbixina» establertes en el Reglament (UE) núm. 231/2012 per les especificacions dels additius «E 160b (i) bixina de bija» i «E 160b (ii) norbixina de bija».

El Reglament (CE) 2020/771, que entra en vigor el 2 de juliol de 2020, estableix les següents mesures transitòries:

- Fins al 2 de gener de 2021 podrà continuar comercialitzant-se l'additiu alimentari annato, bixina, norbixina (E 160b) com a tal de conformitat amb les normes aplicables abans del 2 de juliol de 2020.

- Fins al 2 de gener de 2021 podran continuar comercialitzant-se els aliments que continguin annato, bixina, norbixina (E 160b) produïts i etiquetatges de conformitat amb les normes aplicables abans del 2 de juliol de 2020. Després d'aquesta data, podran romandre en el mercat fins que s'esgotin les existències.

Celia Guadaña · celia.guadana@mxns.com
Food Compliance Solutions