25 de Agost de 2021
|   NOTICIES LOCALS , LEGISLACIó I NORMES
Es modifiquen els nivells màxims de cadmi en els aliments a la Unió Europea

 

El 10 d'agost de 2021, el Reglament (UE) 2021/1323 de la Comissió va modificar el Reglament (CE) núm. 1881/2006, subsecció 3.2 (Cadmi), pel que respecta als nivells màxims de cadmi en determinats productes alimentosos (Text pertinent a l'efecte del EEE).

 

Una avaluació de les dades més recents recopilats sobre la presència de cadmi després de l'aplicació de les mesures de mitigació mostra que ara és possible reduir la presència de cadmi en molts productes alimentosos. Per tant, és convenient reduir els continguts màxims existents de cadmi o establir continguts màxims per a aquests productes alimentosos.

El present Reglament, que entrarà en vigor el 31 d'agost de 2021, revisa els nivells de cadmi en determinats productes alimentosos. Els canvis més importants són els següents:

S'estableixen nous nivells màxims de cadmi per a les següents categories d'aliments:
- Diferents tipus de fruites d'arbre i fruita seca, hortalisses d'arrel i tubercles, bulbs, hortalisses de fruit, hortalisses de brassica, hortalisses de fulla i herbes, lleguminoses, tiges joves, bolets
- Llegums secs i proteïnes de llegums secs.
- Diverses llavors oleaginoses (per exemple, colza, cacauets i soia, llavors de lli i gira-sol, etc.).
- Diferents cereals (per exemple, sègol i ordi, arròs, quinoa, segó i gluten de blat, blat dur i germen de blat, etc.).
- Aliments per a usos mèdics especials destinats als lactants i nens petits 
- Fórmules infantils.
- Aliments per a lactants i nens petits, comercialitzats en forma líquida o per a ser reconstituïts segons les instruccions del fabricador, inclosos els sucs de fruites.
- Sal.

Es mantenen els nivells màxims establerts per a aquests productes:
- Productes específics de cacau i xocolata.
- Productes d'origen animal: carn i peix.
- Preparats per a lactants i preparats de continuació (només se substitueixen els termes "preparats per a lactants en pols" i "preparats líquids per a lactants" per "comercialitzats en pols" i "comercialitzats en líquid", respectivament).
- Aliments elaborats a base de cereals i aliments infantils per a lactants i nens petits.
- Complements alimentosos, excepte els complements alimentosos esmentats en el punt següent.
- Complements alimentosos composts exclusiva o principalment per algues marines dessecades, productes derivats d'algues marines o mol·luscos bivalves dessecats.

Els productes alimentosos enumerats en l'annex que s'hagin comercialitzat legalment abans de l'entrada en vigor (31 d'agost de 2021) podran romandre en el mercat fins al 28 de febrer de 2022.

 

food.spain@mxns.com