30 de Gener de 2019
|   NOTICIAS LOCALES
Des del pròxim 1 de febrer, auditories BRC food versió 8

El mes d'agost passat es va publicar la nova versió de la norma BRC. A partir de l'1 de febrer de 2019, totes les auditories seran realitzades amb la nova versió.

La versió 7 de fet ja contenia canvis importants i, en alguns aspectes, certament més exigent respecte a altres referencials de seguretat alimentària. Aquesta nova versió conté canvis significatius i implica que les empreses han de realitzar un pla d'acció adequat per a afrontar aquest nou repte amb èxit.
 
Potser, un dels canvis més notoris és que s'afegeixen dos capítols addicionals:
  • Capitulo 8: zones d'alt risc, cures especials i cures especials a temperatura ambient
  • Capítol 9 Requisits aplicables a “traded products”
 
Un dels principals objectius de la nova versió és fomentar el desenvolupament d'una cultura de seguretat en l'empresa i adaptar-se als riscos emergents del sector. La nova versió modifica i fita amb major claredat els requisits aplicables a les zones de risc, controls ambientals, control de proveïdors, auditories internes.
 
Contacti amb el nostre equip d'experts per a ajudar-los en la transició als nous requisits. Els principals serveis que oferim relacionats amb la matèria tractada són: gap analysis, formacions, assessorament, auditories internes.
 
 
Carlos de Pablos · carlos.depablos@mxns.com
Departament de Gestió de la Qualitat i Seguretat Alimentaria