25 de Octubre de 2021
|   NOTICIES LOCALS , LEGISLACIó I NORMES
Declaracions saludables en la web: en el punt de mira

 

Els consumidors consulten cada dia més les pàgines web on es troben els productes que els interessen, per això, aquest canal de comunicació és una excel·lent eina per a destacar els beneficis nutricionals, saludables i organolèptics dels aliments. No obstant això, trobem algunes pàgines web en les quals les “bondats” dels aliments no s'ajusten a la legislació alimentària vigent.

“Evita els fogots”, “aprima 3 kg en 1 setmana”, “vitamines imprescindibles per al teu benestar”, “indispensable per a controlar el teu colesterol”, …. són algunes propietats saludables que no poden associar-se als aliments.

El Reglament (UE) 1169/2011 estableix que no es podran atribuir als aliments efectes o propietats que no posseeixin. Així mateix, el Reglament (CE) 1924/2006 estableix que únicament poden efectuar-se les declaracions nutricionals i saludables autoritzades.

Aquests principis s'apliquen sobre l'etiquetatge dels aliments, però també sobre la seva presentació, publicitat i comunicacions comercials.

Esments relatius a la millora de la salut en general, a la millora de malalties, així com les relatives a l'aprimament, haurien de ser revisades per les empreses alimentàries, atès que les autoritats sanitàries poden realitzar una inspecció de les mateixes i sancionar aquells esments que no estiguin degudament autoritzades.

Mérieux NutriSciences disposa d'experts que el poden ajudar a revisar la web, l'etiquetatge i altres comunicacions comercials, amb la finalitat de confirmar el compliment de la legislació alimentària i evitar possibles sancions i denúncies.

 
 
Celia Guadaña · celia.guadana@mxns.com
Food Compliance Solutions