24 de Novembre de 2021
|   NOTICIES LOCALS , LEGISLACIó I NORMES
Autorització de dos nous aliments: fruits dessecats de synsepalum dulcificum i pols de llagosta migratòria

 

El passat 15 de novembre es van publicar el Reglament (UE) 2021/1974 i el Reglament (UE) 2021/1975 autoritzant la posada en el mercat de dos nous aliments: Els fruits dessecats de Synsepalum Dulcificum i les formes congelada, dessecada i en pols de Locusta migratòria (llagosta migratòria).

El Reglament (UE) 2021/1974 autoritza la posada en el mercat de la fruita seca de Synsepalum Dulcificum. Aquests fruits s'autoritzen en complements alimentosos en una dosi diària màxima de 0,7 g/dia. En l'etiquetatge dels productes que continguin aquest fruit figurarà una declaració que aquest complement alimentós pot ser consumit únicament per adults, amb excepció de les dones embarassades i lactants. Durant un període de cinc anys a partir de la data d'entrada en vigor del Reglament, només l'empresa espanyola Medicinal Gardens SL estarà autoritzada a comercialitzar en la Va unir el nou aliment.

La segona autorització correspon a la Llagosta migratòria (Locusta migratòria), disponible en formes congelada, dessecada i en pols i autoritzada mitjançant el Reglament (UE) 2021/1975. L'insecte està autoritzat en diverses categories d'aliments com els succedanis de carn, les sopes, llegums, amanides, begudes similars a la cervesa, etc. És obligatori indicar en l'etiqueta dels aliments en els quals s'inclogui que pot causar reaccions al·lèrgiques als consumidors amb al·lèrgies conegudes als crustacis i mol·luscos i als seus productes, o als àcars. Aquesta autorització també disposa d'una protecció de dades de 5 anys per a l'empresa holandesa Fair Insects BV.

Tots dos reglaments entraran en aplicació el 5 de desembre de 2021.

Susanna Gascon · susanna.gascon@mxns.com
Departament de Consultoria Reglamentària – Food Compliance Solutions