28 de Juliol de 2021
|   NOTICIES LOCALS , ALERTES
Òxid d'etilè: últimes matrius acreditades

 

Des de juny de 2021, les retirades de producte relacionades amb la presència d'òxid d'etilè han estat importants, especialment de productes lactis i gelats, per la presència de l'additiu E410 (goma de garrofer) com a ingredient. 

El passat 13 de juliol de 2021, durant la Reunió de Coordinadors de Crisis d'Aliments i Pinsos, els Estats membres van decidir que no es pot definir un nivell segur d'exposició per als consumidors en els productes que contenen l'additiu E410 (goma de garrofer) contaminat amb òxid d'etilè i, per tant, qualsevol nivell podria suposar un risc per als consumidors.

Gràcies a les tecnologies adequades i al nostre equip d'experts, hem ampliat l'abast d'acreditació ISO17025 del mètode per a la quantificació de l'òxid d'etilè i el 2-cloroetanol, de conformitat amb el Reg. (CE) 396/2005, amb els espesants d'aliments i els productes lactis, que s'afegeixen a les altres matrius acreditades: llavors d'hortalisses, productes de fleca i cereals, arròs, fruita seca, llegums, productes a base de llavors, fruites i hortalisses, herbes i espècies, cafè, hortalisses deshidratades. Contacti'ns per a saber més sobre el nostre servei.

Consulte Safety HUD (https://regulatory.mxns.com/es/safety-hud) per a obtenir un seguiment en temps real de les alertes de seguretat alimentària i frau alimentari.

food.spain@mxns.com