Per assegurar que el 100 % d'unitats que posem al mercat compleixen amb els requisits d'innocuïtat o de qualitat compromesos, solament hi ha dos sistemes: la utilització de processos i operacions segurs, i el control dels mateixos. 

L'eina que ens informa si un procés està controlat no és una eina emocional (“segur que està bé”; ”sempre ha anat bé”; “faig tot el que puc”; “els controls que faig de temps en temps donen bé”;….) sinó una eina racional (“tinc un pla de control que informa, amb un grau de confiança X%, que el nombre d'unitats defectuoses no és superior a I%”).

En ocasions els plans de control s'elaboren sobre la base de criteris arbitraris: el que hem fet sempre, la qual cosa ens demanen els nostres clients,…

Les nostres solucions

Els nostres coneixements, experiència i eines desenvolupades sobre aquest tema, ens permeten ajudar-los en:

  • Determinar el nivell de protecció, per a cadascun dels perills d'innocuïtat o de qualitat, cadascun dels plans de control.
  • Dissenyar plans de control que garanteixin un adequat nivell de protecció.
  • Optimitzar la relació entre nivell de protecció dels plans de control i cost dels mateixos (en alguns casos, solament modificant el pla de control, és possible augmentar el nivell de protecció mantenint o fins i tot reduint el cost del mateix).