Mérieux NutriSciences té una trajectòria provada en la realització d'estudis d'extraïbles i lixiviats per detectar nivells molt baixos de contaminants de materials en contacte amb medicaments i dispositius mèdics.

Mérieux NutriSciences ofereix suport analític per:

  • Desenvolupament de plans analítics d'estudi per a la determinació d'extraïbles i lixiviats
  • Perfilat d'extraïbles
  • Caracterització d'extraïbles
  • Recerca de compostos orgànics utilitzant TOC, HPLC-UV / DONEU, HPLC-ELSD, LC-MS / MS, LC-Q-Orbitrap i GC-MS
  • Recerca d'impureses elementals utilitzant AA, ICP-OES o ICP-MS
  • Desenvolupament i validació de mètodes adequats per a la quantificació de lixiviats específics presents en la matriu de fàrmacs, a partir dels estudis d'extraïbles