pmd_safety_seguridad_seguretat.jpg

Per poder distribuir un nou producte farmacèutic o dispositiu mèdic al mercat, han de complir-se totes les normes reglamentàries aplicables per a la seguretat i la qualitat.

Mérieux NutriSciences ofereix una oferta completa d'estudis i assajos de laboratori d'acord amb GxP per garantir la seguretat dels ingredients farmacèutics actius (API), excipients, productes acabats i dispositius mèdics.

Per verificar la seguretat i qualitat dels seus productes o dispositius mèdics, els nostres laboratoris ofereixen el següent:

Els nostres assajos i serveis més comuns

Tots els nostres assajos i serveis

Estudis clínics
DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
27 de Juliol de 2020
Noticies Locals
  En data 12 de juny s'ha publicat el Reglament (UE) 2020/771 que modifica l'annex II i III del Reglament (CE) núm. 1333/2008 i l'annex del Reglament (UE) núm. 231/2012 quant a l'ús de annato,...