La identificació d'impureses farmacèutiques és una activitat analítica crítica en el procés de desenvolupament de fàrmacs. L'objectiu és elucidar completament les estructures químiques d'impureses farmacèutiques desconegudes presents per sobre de certa concentració en substàncies i productes medicinals.

pmd_identification_unknown_impurities_impurezas_desconocidas_impureses_desconegudes.jpg

El coneixement de l'estructura química d'una impuresa és essencial per avaluar les implicacions toxicològiques i per obtenir una comprensió de com es forma la impuresa. A més, el coneixement del mecanisme de formació és crític per millorar els processos químics de síntesis i optimitzar la formulació del fàrmac per reduir o eliminar la impuresa.

Mérieux NutriSciences proposa estratègies per a la identificació d'impureses farmacèutiques utilitzant diversos enfocaments i instrumental, entre ells:

  • LC - HRMS
  • GC-HRMS
  • 1H /13C - NMR

 

També li pot interessar

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...