pmd_randd_validation_activities_actividades_validacion_activitats_validacio.jpg

La qualitat és sempre un factor essencial en relació amb qualsevol producte, i adquireix una importància encara major en el cas de productes que salven vides, com els productes farmacèutics.

La validació consisteix a obtenir l'aprovació global d'una seqüència d'activitats per demostrar i proporcionar proves documentals que un producte específic pot ser fabricat de forma segura a través dels processos en qüestió (per tant, està estretament relacionat amb la qualitat de la substància).

Gràcies als nostres experts altament qualificats i instruments d'avantguarda, Mérieux NutriSciences ofereix serveis com:

 • Desenvolupament i validació de mètodes per a productes farmacèutics i dispositius mèdics (enllaç)
 • Estudis de degradació forçada (enllaç)
 • Identificació d'impureses desconegudes (enllaç)
 • Identificació de partícules estranyes (enllaç)

Com a part del procés de validació, els nostres experts verifiquen el següent:

 • Especificitat (inclosa la verificació de l'estabilitat)
 • Exactitud
 • Precisió (repetibilitat, precisió intermèdia, reproducibilitat)
 • Límit de detecció
 • Límit de quantificació
 • Linealidad
 • Rang
 • Robustesa
 • Estabilitat de la solució

Els nostres assajos i serveis més comuns

Tots els nostres assajos i serveis

Estudis clínics
DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

25 de Febrer de 2020
Noticies Locals
  El pròxim 1 d'abril de 2020 serà aplicable el Reglament d'Execució (UE) 2018/775 de la Comissió, de 28 de maig de 2018, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació de l'article 26, apart...
25 de Febrer de 2020
Noticies Locals
  El passat 17 de febrer es va publicar el Reglament d'Execució (UE) 2020/206 de la Comissió pel qual s'autoritza la comercialització de polpa, suc de polpa i suc concentrat de polpa de Theobr...