pmd_randd_validation_activities_actividades_validacion_activitats_validacio.jpg

La qualitat és sempre un factor essencial en relació amb qualsevol producte, i adquireix una importància encara major en el cas de productes que salven vides, com els productes farmacèutics.

La validació consisteix a obtenir l'aprovació global d'una seqüència d'activitats per demostrar i proporcionar proves documentals que un producte específic pot ser fabricat de forma segura a través dels processos en qüestió (per tant, està estretament relacionat amb la qualitat de la substància).

Gràcies als nostres experts altament qualificats i instruments d'avantguarda, Mérieux NutriSciences ofereix serveis com:

 • Desenvolupament i validació de mètodes per a productes farmacèutics i dispositius mèdics (enllaç)
 • Estudis de degradació forçada (enllaç)
 • Identificació d'impureses desconegudes (enllaç)
 • Identificació de partícules estranyes (enllaç)

Com a part del procés de validació, els nostres experts verifiquen el següent:

 • Especificitat (inclosa la verificació de l'estabilitat)
 • Exactitud
 • Precisió (repetibilitat, precisió intermèdia, reproducibilitat)
 • Límit de detecció
 • Límit de quantificació
 • Linealidad
 • Rang
 • Robustesa
 • Estabilitat de la solució

Els nostres assajos i serveis més comuns

Tots els nostres assajos i serveis

Estudis clínics