Els assajos d'estabilitat proporcionen evidència de com la qualitat d'un ingredient farmacèutic actiu (API), un medicament o un dispositiu mèdic varia amb el temps. Aquest enfocament també té en compte la influència d'una varietat de factors ambientals, com a temperatura, humitat i llum.

Els assajos d'estabilitat també avaluen la possible interacció d'una substància medicinal amb altres ingredients actius o excipients, així com el contacte amb el sistema de tancament de l'envàs i els materials d'envasament.

Mérieux NutriSciences realitza estudis d'estabilitat accelerada, intermèdia i a llarg termini, així com estudis de fotoestabilitat per garantir el compliment normatiu dels ingredients actius, els medicaments i els dispositius mèdics.

Oferim les següents condicions d'emmagatzematge per a assajos d'estabilitat farmacèutica:

  • 25 ° C ± 2 ° C / 60% RH ± 5% RH
  • 30 ° C ± 2 ° C / 65% RH ± 5% HR
  • 30 ° C ± 2 ° C / 75% RH ± 5% HR
  • 40 ° C ± 2 ° C / 75% HR ± 5% HR
  • Fotoestabilitat

Totes les condicions climàtiques es vigilen contínuament amb el software BMX eviSENSE LabguardTM, assegurant un ambient totalment segur i controlat.

Tots els nostres assajos i serveis

Estudis clínics