Els assajos d'estabilitat proporcionen evidència de com la qualitat d'un ingredient farmacèutic actiu (API), un medicament o un dispositiu mèdic varia amb el temps. Aquest enfocament també té en compte la influència d'una varietat de factors ambientals, com a temperatura, humitat i llum.

Els assajos d'estabilitat també avaluen la possible interacció d'una substància medicinal amb altres ingredients actius o excipients, així com el contacte amb el sistema de tancament de l'envàs i els materials d'envasament.

Mérieux NutriSciences realitza estudis d'estabilitat accelerada, intermèdia i a llarg termini, així com estudis de fotoestabilitat per garantir el compliment normatiu dels ingredients actius, els medicaments i els dispositius mèdics.

Oferim les següents condicions d'emmagatzematge per a assajos d'estabilitat farmacèutica:

  • 25 ° C ± 2 ° C / 60% RH ± 5% RH
  • 30 ° C ± 2 ° C / 65% RH ± 5% HR
  • 30 ° C ± 2 ° C / 75% RH ± 5% HR
  • 40 ° C ± 2 ° C / 75% HR ± 5% HR
  • Fotoestabilitat

Totes les condicions climàtiques es vigilen contínuament amb el software BMX eviSENSE LabguardTM, assegurant un ambient totalment segur i controlat.

Tots els nostres assajos i serveis

Estudis clínics
DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

14 de Gener de 2020
Noticies Locals
  En data 18 de desembre es va publicar en el DOUE el Reglament d'execució (UE) Núm. 2019/2164 que modifica el Reglament (CE) Núm. 889/2008, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del...
19 de Desembre de 2019
Noticies Locals
  Los hidrocarburos de aceites minerales (MOH) son compuestos químicos derivados de la destilación del petróleo, pero también se producen sintéticamente a partir de carbón, gas natural y bioma...