Tant els recipients primaris com secundaris utilitzats per als medicaments han de garantir la seguretat del producte fins a la seva data de caducitat, protegir-los del medi ambient i evitar la transferència de possibles contaminants nocius en el medicament. 

Mérieux NutriSciences realitza estudis sobre extraïbles i lixiviats, estudis d'estabilitat i anàlisi de les característiques dels materials per garantir que l'envàs compleix les seves funcions sense risc per a la salut dels consumidors.

Els nostres assajos i serveis més comuns

Tots els nostres assajos i serveis

Estudis clínics
DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
27 de Juliol de 2020
Noticies Locals
  En data 12 de juny s'ha publicat el Reglament (UE) 2020/771 que modifica l'annex II i III del Reglament (CE) núm. 1333/2008 i l'annex del Reglament (UE) núm. 231/2012 quant a l'ús de annato,...