La contaminació de productes farmacèutics per microorganismes és un risc important dins de la indústria farmacèutica, amb un impacte potencial en la integritat del producte i la seguretat del pacient.

Mérieux NutriSciences - Microbiological tests in farma  - Ensayos microbiológicos en farma - Assajos microbiològics en farma

Mérieux NutriSciences ofereix una àmplia gamma de serveis de microbiologia que compleixen amb els requisits GMP per a productes farmacèutics (estèrils i no estèrils).
Les instal·lacions de microbiologia de Mérieux NutriSciences estan equipades amb sales netes i laboratoris de nivell de seguretat 2 i 3, en els quals el personal expert de Mérieux NutriSciences pot realitzar una àmplia gamma de proves microbiològiques sobre productes farmacèutics:

•    Proves microbiològiques (endotoxines, TAMC i TYMC, patògens, etc.)
•    Identificació de microorganismes (seqüenciació d'ADN i MALDI TOF) 
•    Proves d'esterilitat
•    Proves d'eficàcia (proves de detecció i avaluació microbicida/virucida)
•    Assajos microbiològics d'antibiòtics
•    Assajos PCR- temps real

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...