Mérieux NutriSciences ofereix una gamma completa d'estudis compatibles amb GxP i anàlisis de laboratori útils per a l'alliberament de matèries primeres i productes farmacèutics acabats.

pmd_physicochemical_tests_fisicoquimicos_fisicoquimics.jpg

Mérieux NutriSciences ofereix assajos físic-químics d'ingredients farmacèutics actius (APIs), excipients i productes farmacèutics acabats, incloent:

 • Identificacions
 • Assajos
 • Substàncies relacionades
 • Impureses elementals
 • Impureses polimòrfiques
 • Substàncies positives a ninhidrina
 • Solvents residuals
 • Anàlisis de residus (plaguicides, micotoxines, impureses genotòxiques, dissolvents, metalls pesats, etc.)
 • Dissolució i desintegració
 • Assajos físic-químics en materials d'embalatge i envasos
 • Estudis d'emmagatzematge i estabilitat

També li pot interessar

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...