Els nostres programes de formació capaciten els empleats per prendre decisions basades en la ciència que són una de les millors maneres d'assegurar la qualitat i seguretat dels seus productes. La nostra oferta inclou una àmplia gamma de cursos de formació en seguretat alimentària destinats a tots els nivells dels empleats de la indústria alimentària.

Mérieux NutriSciences s'ha guanyat la reputació de ser un proveïdor líder de serveis de formació, garantint que els formadors dels cursos siguin especialistes tècnicament qualificats amb una vasta experiència pràctica en la indústria i oferint cursos i seminaris sobre temes que s'ajustin a les tendències internacionals.

Els cursos de formació interactius i pràctics presentats per Mérieux NutriSciences inclouen la discussió en grup, estudis de cas i jocs de rols quan sigui aplicable. Depenent del nivell del curs també poden incloure tasques posteriors al curs, exàmens escrits o avaluacions.

Desenvolupats per experts en ciències de l'alimentació amb anys d'experiència a la planta, els nostres instructors usen els seus anys d'experiència en la planta per aportar claredat i practicitat als temes i desafiaments més rellevants de la indústria.

Per donar resposta a la formació individual, anualment desenvolupem un programa de cursos de temàtica d'interès comú i amb format teoricopràctic dissenyats per compartir experiències i dirigits a professionals de la indústria alimentària.

CURSOS DE QUALITAT, ANÀLISI SENSORIAL I SEGURETAT ALIMENTÀRIA 

 

Cursos, cursos online y seminarios

Webinars

Natalia Serrano (natalia.serrano@mxns.com)
Tel. 93 263 24 54

Coordinació i planificació:

Natalia Serrano (natalia.serrano@mxns.com)

No dubtin en plantejar-nos qualsevol proposta de continguts, lloc de cel·lebració, etc.

Per Informació completa i descàrrega dels detalls de cada curs o webinar, clicar la fletxa desplegable inferior.

CURSOS 2019

MARZO

     6 y 7 - Análisis Sensorial: Formación y gestión de un panel interno (10 h lectivas) Madrid NUEVO
         27 - Formación de gestores y técnicos de APPCC (7 h lectivas) Madrid

ABRIL

           2  - Control microbiológico de alimentos para no microbiólogos (7 h lectivas) Barcelona
     3 y 4  - Análisis sensorial: fundamentos y herramientas básicas (12 h lectivas) Valencia  NUEVO

MAYO

     7 y 8 - Curso de auditores internos de calidad y seguridad alimentaria. ( 14 h lectivas) Valencia  NUEVO
                 7 - Módulo 1: Sistemas de Gestión de la Seguridad Alimentaria
                 8 - Módulo 2: Auditorías de la calidad y Seguridad Alimentaria
         22 - Formación de gestores y técnicos de APPCC (7 h lectivas) Barcelona
         29 - Calidad y seguridad alimentaria para equipos de marketing y comercial (7 h lectivas) Barcelona

OCTUBRE

16 y 17 - Análisis sensorial: fundamentos y herramientas básicas (12 horas lectivas) | Barcelona
        24 - Gestión de alérgenos (6 horas lectivas) | Madrid
        30 - Gestión de alérgenos (6 horas lectivas) | Barcelona
   

NOVIEMBRE

   5 y 6 - Curso de auditores internos de calidad y seguridad alimentaria. ( 14 h lectivas) Barcelona
               5 - Módulo 1: Sistemas de Gestión de la Seguridad Alimentaria
               6 - Módulo 2: Auditorías de la calidad y Seguridad Alimentaria       
       12 - Gestión de alérgenos (6 horas lectivas) | Valencia  NUEVO
       14 - Etiquetado alimentario (7 horas lectivas) | Barcelona
20 y 21- Destrucción térmica de microorganismos en procesos de pasterización y esterilización ( 13 h lectivas) Barcelona
        28 - Food Defense (7 horas lectivas) | Barcelona
        

CURSOS ONLINE 2019

2, 9 y 16 Abril - Validación de kill steps en productos de baja actividad de agua NUEVO
9, 16, 23, 30 Mayo y 6 Junio - Vida comercial de los alimentos: casos prácticos 
11,18 y 25 octubre - Gestión del fraude alimentario 

Sensory Caps - Conjunto de Webinars conectados entre ellos, con la recomendación de hacerlos íntegramente.

15 Octubre - Sensory Cap 1: Cómo diseñar una prueba de consumidores para mejorar mi producto
29 Octubre - Sensory Cap 2: Interpretación estadística para no estadísticos
13 Noviembre - Sensory Cap 3: Técnicas cualitativas. Focus group.
27 Noviembre - Sensory Cap 4: Perfiles rápidos con consumidores.

SEMINARIOS 2019

28 Marzo -Barcelona
5 Junio - Madrid
9 Octubre -  Burgos
7 Noviembre -  Valencia

WEBINARS 2019

FEBRERO

15 - Portal 2.0 de evaluación del riesgo en materias primas. Free-WB
27 - Test Sensorial para la validación de nuevas fórmulas, líneas o procesos. Test de similitud y preferencia NUEVO
22 - Informe nutricional acreditado Free-WB
26 - Identificación de especies microbianas: introducción a nuevas metodologías Free-WB
28 - Certificados de conformidad del etiquetado, con acreditación ENAC nº 646/EI589 Free-WB

MARZO

  1 - Evaluación del riesgo de alérgenos en un alimento
  8 - Materiales en contacto con alimentos. Marco legal
15 - Perfiles minerales. Herramienta para el control del fraude alimentario Free-WB
22 - La fibra alimentaria: categorías, métodos analíticos y resultados Free-WB

ABRIL

  5 - Environmental control plan
12 - Detección de alérgenos en alimentos: interpretación de resultados

MAYO

14 - Etiquetado de alimentos NUEVO
17 - Etiquetado de alimentos ecológicos
21 - Etiquetado nutricional NUEVO
28 - Etiquetado. Declaraciones nutricionales y saludables NUEVO

JUNIO

  7 - Etiquetado de complementos alimenticios

OCTUBRE

  4 - CHALLENGE TEST: Herramienta para visualizar si la Listeria monocytogenes se desarrolla, o no, a lo largo de la vida comercial y, si lo hace,a qué velocidad se desarrolla 
15 - Sensory Cap 1: Cómo diseñar una prueba de consumidores para mejorar mi producto
22 - Formadores internos de manipuladores de alimentos NUEVO
23 - Etiquetado de productos no alimentarios NUEVO
29 - Sensory Cap 2: Interpretación estadística para no estadísticos ( Se recomienda haber atendido al Sensory Cap 1)

NOVIEMBRE

  8 - Estudios para conocer la degradación de las vitaminas a lo largo de la vida comercial 
13 - Sensory Cap 3: Técnicas cualitativas. Focus group NUEVO . ( Se recomienda haber atendido al Sensory Cap 1 y 2)
15 - Residuos de Plaguicidas en alimentos. Marco legal
19 - Formación de manipuladores de alimentos NUEVO
22 - La importancia del control sensorial en los ensayos de migración de envases, etiquetas e ítems promocionales en alimentos.
27 - Sensory Cap 4: Perfiles rápidos con consumidores. NUEVO . ( Se recomienda haber atendido al Sensory Cap 1, 2 y 3)

Els nostres assajos i serveis més comuns

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!