Els nostres programes de formació capaciten els empleats per prendre decisions basades en la ciència que són una de les millors maneres d'assegurar la qualitat i seguretat dels seus productes. La nostra oferta inclou una àmplia gamma de cursos de formació en seguretat alimentària destinats a tots els nivells dels empleats de la indústria alimentària.

Mérieux NutriSciences s'ha guanyat la reputació de ser un proveïdor líder de serveis de formació, garantint que els formadors dels cursos siguin especialistes tècnicament qualificats amb una vasta experiència pràctica en la indústria i oferint cursos i seminaris sobre temes que s'ajustin a les tendències internacionals.

Els cursos de formació interactius i pràctics presentats per Mérieux NutriSciences inclouen la discussió en grup, estudis de cas i jocs de rols quan sigui aplicable. Depenent del nivell del curs també poden incloure tasques posteriors al curs, exàmens escrits o avaluacions.

Desenvolupats per experts en ciències de l'alimentació amb anys d'experiència a la planta, els nostres instructors usen els seus anys d'experiència en la planta per aportar claredat i practicitat als temes i desafiaments més rellevants de la indústria.

Per donar resposta a la formació individual, anualment desenvolupem un programa de cursos de temàtica d'interès comú i amb format teoricopràctic dissenyats per compartir experiències i dirigits a professionals de la indústria alimentària.

CURSOS DE QUALITAT, ANÀLISI SENSORIAL I SEGURETAT ALIMENTÀRIA 

 

Calendari anual de cursos, seminario i cursos online per al 2018 (veure programa):

 

Calendari anual de webinars per al 2018 (veure programa)

 

Inscripcions: 

Cursos, cursos online y seminarios

Webinars

Natalia Serrano (natalia.serrano@mxns.com)
Tel. 93 263 24 54

Coordinació i planificació:

Natalia Serrano (natalia.serrano@mxns.com)

No dubtin en plantejar-nos qualsevol proposta de continguts, lloc de cel·lebració, etc.

Per Informació completa i descàrrega dels detalls de cada curs o webinar, clicar la fletxa desplegable inferior.

 

CURSOS 2018

OCTUBRE

2 y 3 - Análisis sensorial: fundamentos y herramientas básicas (12 horas lectivas) | Madrid
      3 - Gestión de alérgenos (6 horas lectivas) | Madrid
    18 - Food Defense (7 horas lectivas) | Barcelona

NOVIEMBRE

    6 y 7 - Análisis sensorial: fundamentos y herramientas básicas (12 horas lectivas) | Barcelona
          8 - Formadores internos de manipuladores de alimentos (6 horas lectivas) | Barcelona
        13 - Gestión de alérgenos (6 horas lectivas) | Barcelona
        14 - Etiquetado de complementos alimenticios (7 horas lectivas) | Barcelona
21 y 22 - Auditores internos de calidad y seguridad alimentaria (14 horas lectivas) | Barcelona
        27 - Limpieza y desinfección de equipos e instalaciones (6 horas lectivas) | Madrid
        29 - Etiquetado alimentario (7 horas lectivas) | Barcelona

CURSOS ONLINE 2018

16, 23 y 30 octubre - Gestión del fraude alimentario (16 a 17 h)
19 octubre - Sensory caps: càpsula 1. Com dissenyar una prova de consumidors per millorar el meu producte (1,5 hores lectives)
26 octubre - Sensory caps: càpsula 2. Interpretació estadística per a no estadístics (1,5 hores lectives)

SEMINARIOS 2018

15 noviembre - Peligros alimentarios emergentes (Acrilamida, furanos, MOSH, MOAH, metabolitos de microorganismos,...) (3,5 horas lectivas) | Valladolid

22 noviembre - Peligros alimentarios emergentes (Acrilamida, furanos, MOSH, MOAH, metabolitos de microorganismos,...) (3,5 horas lectivas) | Valencia

Els nostres assajos i serveis més comuns

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!