Si desitja introduir-se sense problemes al mercat internacional, és de summa importància conèixer els marcs legislatius de cada país i alinear-se amb les seves regles.

Trobar la més correcta font reguladora i entendre les seves innovacions i modificacions és una activitat molt costosa en termes de temps i habilitats. Els nostres serveis de subscripció d'actualització ofereixen el suport adequat per monitoritzar, actualitzar i comprendre les principals novetats normatives i legislatives.

 

Regulatory Update és un servei de subscripció que proporciona a les empreses un suport especialitzat que els permet estar sempre actualitzats en temps real.
El servei està disponible en 3 versions digitals (Disponible en anglès):

Regulatory Update Online (Plataforma Online)
Regulatory Update Newsletter (edició mensual)
Regulatory Update Alert (per e-mail).

El servei està adaptat als paràmetres del client (països, categories de productes) i proporciona un resum clar i complet de cadascun dels principals nous reglaments publicats en els Diaris Oficials i Llocs web Institucionals.

Plataforma en línia monitorant i analitzant el marc regulador en més de 70 països.

El servei es personalitza d'acord amb les necessitats del client. El servei monitora i actualitza les principals novetats legislatives per a totes les categories de productes (aliments corrents i aliments especials) i països preseleccionats i també els interpreta en nom del client.

Les actualitzacions es publiquen en el termini de 5 dies des de la data de publicació de la norma en el Diari Oficial.

Les actualitzacions alimentària i de béns de consum online ofereixen la següent informació:

 • País en el qual s'emet la norma
 • Categoria del producte afectat per la norma
 • Font i tipus de norma
 • Resum clar i exhaustiu de la norma
 • Sancions previstes en cas d'incompliment
 • Data d'entrada en vigor

Arxiu: El sistema permet afinar la cerca entre les notícies publicades des de l'any 2009 en els següents paràmetres:

 

 • Any de publicació
 • País
 • Categoria de producte
 • Paràmetres de conformitat

L'arxiu li permet examinar totes les notícies des de 2010 fins a l'actualitat.
Totes les notícies del 2001 al 2009 estan disponibles en arxius pdf agrupant les notícies de tot un any.

Alerta del calendari

Els subscriptors també poden gaudir d'un servei de calendari per a buscar quines actualitzacions entraran en vigor en un termini de temps determinat.

Butlletí regular amb totes les notícies publicades en Regulatory Update Online, en els quinze dies anteriors; es classifiquen les notícies segons el país i la categoria de producte amb les actualitzacions reguladores de l'etiqueta, la conformitat del producte i els informes legislatius del sector.

El servei monitora més de 70 països i està disponible en diversos grups geogràfics:

 • Internacional (tots els països monitorats)
 • Espanya i Unió Europea Legislació de la UE)
 • 28 països de la Unió Europea + UE (Legislació de la UE)
 • Unió Europea totes les legislacions dels Estats membres i de la UE)
 • Països europeus fora de la UE
 • Països no europeus

Regulatory Update Newsletter ofereix la següent informació:

 • País en el qual s'emet la norma
 • Categoria del producte afectat per la norma
 • Font i tipus de norma
 • Resum clar i exhaustiu de la norma
 • Sancions previstes en cas d'incompliment
 • Data d'entrada en vigor

Alerta del calendari
Els subscriptors també poden gaudir d'un servei de calendari per a buscar quines actualitzacions entraran en vigor en un termini de temps determinat.

Aquest servei és una actualització reguladora que pot ser totalment personalitzada baix sol·licitud (temes, països, categoria de producte).. Monitora més de 70 països, que pertanyen a l'Observatori Permanent de Mérieux NutriSciences

Les alertes incloses en la Regulatory Update Alert proporcionen la següent informació:

 • Resum de la norma
 • Qüestions legislatives / reguladores
 • Sancions ( Si escau)
 • Accions a implementar (Nou! Només per a aquest producte)

És possible obtenir una versió de prova gratuïta dels nostres serveis de subscripció directament en línia online (enllaç a:https://regulatory.mxns.com/es/free-trial ).

Els nostres assajos i serveis més comuns

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...