Les legislacions d’etiquetatge d’aliments arreu del món canvien amb freqüència i són cada cop més estrictes. Pot ser difícil assegurar que les etiquetes dels seus productes compleixin amb els requisits en constant evolució.

El primer i essencial pas és determinar les característiques del producte a etiquetar, assegurant-se de que tots els ingredients – inclosos els additius – estan permesos i utilitzats en les quantitats i/o pels tipus d’ús establerts per la legislació dels països als que s’exporten els productes. Això és necessari per determinar el nom legal exacte del producte i de cada ingredient. 

El servei es pot sol·licitar de dues maneres:

Revisió d'una etiqueta existent

  • Revisió de tots els textos obligatoris i qualsevol text voluntari / declaracions /imatges/ dibuixos presents a l’etiqueta.
  • Informe formal amb comentaris i qualsevol modificació per dur a terme per assegurar que cada etiqueta compleix amb les directrius obligatòries d’etiquetatge.

Creació de l'etiqueta des de zero

  • Un informe formal que contingui tots els textos obligatoris en la llengua del país de destí.

El servei s'ofereix per:

  • Aliments corrents
  • Aliments especials

El servei es dirigeix a:

  • Fabricants
  • Distribuïdors
  • Restauració i càtering

A més del servei de conformitat de les etiquetes, és possible sol·licitar els següents serveis:

Podem reduïr el termini d’entrega habitual.

Els nostres experts en etiquetatge i legislació realitzen la revisió adicional sobre el diseny final de l’etiqueta abans de que s’imprimeixi i emeti l’informe de “Aprovació de Compliment d’Impressió”, garantitzant així la correcció de l’etiqueta i el compliment legal.

L’informe també pot contenir informació sobre riscs i sancions en cas d’incumpliment.

Personalització del format.

Adaptem l’informe d’acord a les peticions del client.

Comprovem el compliment de l’etiqueta amb els requisits gràfics establerts per la llei.

p.ex. Receptes, texts de marketing, etc.

Mérieux NutriSciences ofereix serveis complets d’etiquetatge nutricional per garantitzar que l’etiqueta del seu producte compleix totalment amb les regulacions al país on es comercialitzarà. Els nostres experts estan preparats als estàndards nacionals i internacionals d’etiquetat.

El Reglament (CE) 1924/2006 estableix les condicions d'ús de les declaracions nutricionals i de salut. Al desembre de 2012, la Comissió va publicar una guia que estableix les toleràncies acceptables entre els valors del nutrient en una unitat concreta, el valor establert per les condicions del Reglament 1924/2006 i el valor declarat en l'etiquetatge.

En els casos en els quals el valor declarat coincideix amb el de la condició establerta pel Reglament 1924/2006, la tolerància en el sentit contrari a la promesa realitzada queda limitada a la incertesa del laboratori que va dur a terme el control oficial.

Tenir en el mercat unitats de producte que no compleixen amb les toleràncies de la guia comunitària, suposa un gran risc per al valor de la Marca posat que, en cas de ser detectades, aquesta serà acusada d'enganyar al consumidor amb promeses que no són certes i passarà a valer poc més de res.

Sempre que el producte s'elabori en un procés controlat, per tenir la certesa que totes les unitats del producte que es posen al mercat compleixen amb la declaració realitzada, hem desenvolupat un sistema de validació que, a partir de l'anàlisi del nutrient en qüestió en un nombre mínim d'unitats preses a l'atzar i de l'anàlisi estadístic dels resultats obtinguts, permet estimar: el nombre d'unitats que compleixen amb la condició i, sobre la base d'això, tenir la certesa que totes les unitats del producte compliran amb la condició o mostrar les deficiències a partir de les quals dur a terme les reparacions oportunes, en el producte o en la informació nutricional, per poder assegurar que la declaració realitzada és certa en el 100 % de les unitats.

Tenir validades les declaracions nutricionals i de salut, que figuren en les etiquetes o informació del producte, és un element essencial per a la protecció de les nostres Marques.

Podem:

  • Validar cadascuna de les declaracions nutricionals i de salut associades als seus productes.
  • Elaborar proposta de posibles declaracions nutricionals i saludables a partir de la composició nutricional del producte.

Conegui més sobre els nostres serveis d’etiquetat a http://regulatory.mxns.com/en/services/labeling

Busca un altre tipus de servei? Pregunti'ns sobre la nostra gamma completa d'anàlisis nutricionals i serveis d'etiquetatge.

Els nostres assajos i serveis més comuns

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...