La satisfacció del consumidor i "l’efecte Wow"

Un dels ingredients fonamentals perquè un producte tingui èxit és la satisfacció del client. Com podem anticipar-nos a les seves necessitats? L'anàlisi sensorial i la recerca de mercat són un suport sòlid en aquest camp.

La recerca sensorial ajuda a les empreses a crear un vincle entre l'opinió del consumidor i les indicacions operatives necessàries perquè la I + D actuï sobre el producte i millori el seu rendiment.

Recerca del consumidor: a més de l'eficàcia intrínseca, és important conèixer la percepció del consumidor i quin és el valor que li atribueix a les característiques del producte.

BENCHMARKING

  • Faci un seguiment del desenvolupament del producte al mercat
  • Identifiqui les fortaleses i febleses del producte
  • Controli als seus competidors
  • Compari nous productes o canvis en formulacions amb productes existents al mercat

SUPORT EN EL RECLAM

  • Destaqui les diferències respecte als competidors
  • Verifiqui si el reclam pot ser fàcilment entès pels consumidors
  • Verifiqui si el rendiment del producte segons l'informat directament pels consumidors recolza els reclams

OPTIMITZACIÓ DEL PRODUCTE

  • Sàpiga el que els consumidors volen, què els agrada o què els disgusta en combinar els perfils sensorials dels productes amb les seves preferències
  • Proporcioni instruccions clares per millorar els productes existents i desenvolupar noves formulacions

També li pot interessar