La satisfacció del consumidor i "l’efecte Wow"

Un dels ingredients fonamentals perquè un producte tingui èxit és la satisfacció del client. Com podem anticipar-nos a les seves necessitats? L'anàlisi sensorial i la recerca de mercat són un suport sòlid en aquest camp.

La recerca sensorial ajuda a les empreses a crear un vincle entre l'opinió del consumidor i les indicacions operatives necessàries perquè la I + D actuï sobre el producte i millori el seu rendiment.

Recerca del consumidor: a més de l'eficàcia intrínseca, és important conèixer la percepció del consumidor i quin és el valor que li atribueix a les característiques del producte.

BENCHMARKING

  • Faci un seguiment del desenvolupament del producte al mercat
  • Identifiqui les fortaleses i febleses del producte
  • Controli als seus competidors
  • Compari nous productes o canvis en formulacions amb productes existents al mercat

SUPORT EN EL RECLAM

  • Destaqui les diferències respecte als competidors
  • Verifiqui si el reclam pot ser fàcilment entès pels consumidors
  • Verifiqui si el rendiment del producte segons l'informat directament pels consumidors recolza els reclams

OPTIMITZACIÓ DEL PRODUCTE

  • Sàpiga el que els consumidors volen, què els agrada o què els disgusta en combinar els perfils sensorials dels productes amb les seves preferències
  • Proporcioni instruccions clares per millorar els productes existents i desenvolupar noves formulacions

També li pot interessar

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

14 de Gener de 2020
Noticies Locals
  En data 18 de desembre es va publicar en el DOUE el Reglament d'execució (UE) Núm. 2019/2164 que modifica el Reglament (CE) Núm. 889/2008, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del...
19 de Desembre de 2019
Noticies Locals
  Los hidrocarburos de aceites minerales (MOH) son compuestos químicos derivados de la destilación del petróleo, pero también se producen sintéticamente a partir de carbón, gas natural y bioma...
14 de Gener de 2020
Noticies Locals
  En data 18 de desembre es va publicar en el DOUE el Reglament d'execució (UE) Núm. 2019/2164 que modifica el Reglament (CE) Núm. 889/2008, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del...
19 de Desembre de 2019
Noticies Locals
  Los hidrocarburos de aceites minerales (MOH) son compuestos químicos derivados de la destilación del petróleo, pero también se producen sintéticamente a partir de carbón, gas natural y bioma...