Per garantir que els seus productes compleixen amb els estàndards de qualitat quan s'emmagatzemen en condicions adequades, es requereix una avaluació de seguretat i estabilitat. Mérieux NutriSciences ofereix una àmplia gamma de mètodes analítics personalitzables per respondre a les necessitats del client cas per cas.

Els productes cosmètics i de cura personal es fabriquen utilitzant una àmplia varietat de materials i formulacions, la qual cosa fa impossible establir un protocol estàndard aplicable a tots. Els reguladors recomanen que les proves d'estabilitat s'adaptin segons el tipus de producte i l'ús previst, incloses condicions d'emmagatzematge raonablement previsibles.

Les nostres avaluacions d'estabilitat cobreixen els següents paràmetres i es basen en directrius internacionals:

 • Propietats organolèptiques i sensorials: aspecte, color, olor i sabor, segons correspongui
 • Propietats físic-químiques: pH, viscositat, densitat i, si és necessari, formulació d'ingredients
 • Propietats microbiològiques: recompte microbià i challenge test
 • Vigilància de substàncies actives: filtres UV, antioxidants, antimicrobians, etc.
 • Detecció de substàncies aromàtiques per determinar l'alteració qualitativa i quantitativa de les fragàncies

L'estabilitat accelerada, també coneguda com a estabilitat normal o exploratòria, pot ajudar a predir l'estabilitat d'un producte i la seva vida útil, així com la compatibilitat de la formulació amb els materials amb els quals entrarà en contacte.

Altres condicions específiques d'emmagatzematge que poden aplicar-se són:

 • Període després de l'obertura (PAO): simulació de la vida útil
 • Xoc tèrmic, amb protocols que proporcionen cicles alterns a diferents temperatures
 • Estabilitat a la llum (assaig amb xenón) de productes acabats
 • Fototransparencia de filtres UV químics

 

Els nostres assajos i serveis més comuns

Gamma completa d'assajos científics per donar suport a les seves avaluacions de seguretat.

Estudis clínics per demostrar l'eficàcia del seu producte.

Àmplia gamma d'anàlisis químiques i físiques de productes cosmètics d'acord amb les directrius ICH.

Caracterització i quantificació de microorganismes en productes finals de cosmètics i de cura personal, en productes intermedis i en el control d'ambients de fabricació. Realitzem assajos per avaluar l'eficàcia dels agents conservants antimicrobians, així com assajos d'esterilitat i biocarga.

Per assegurar que els seus productes compleixen amb els estàndards de qualitat quan s'emmagatzemen sota condicions adequades, es requereix una avaluació de seguretat i estabilitat. Mérieux NutriSciences ofereix un paquet complet de mètodes analítics personalizables per respondre a les necessitats del client.

Els medicaments de venda lliure (OTC) són medicaments segurs i eficaços utilitzats pel públic en general sense necessitat de recórrer prèviament a un professional de la salut. Els medicaments de venda lliure han de fabricar-se i controlar-se d'acord amb els requisits de les cGMP per a productes farmacèutics destinats al consum humà. 

Mérieux NutriSciences pot ajudar-lo amb el compliment de les cGMP:

 • Desenvolupament i validació de mètodes
 • Control de qualitat
 • Assajos d'estabilitat

La pell humana és un ecosistema complex amb diverses condicions microambientals i comunitats microbianes, i és la llar de milions de bacteris, fongs i virus que componen la microbiota de la pell.
La microbiota cutània és extremadament important per a la salut de la pell i exerceix un paper essencial en la protecció de la pell contra substàncies infeccioses o tòxiques externes.

Descobreixi més sobre els nostres serveis pel Microbioma cutani.

Go Green Save Green

Gràcies a la seva atenció a aquestes qüestions, Mérieux NutriSciences pot oferir un servei dedicat a la indústria cosmètica, tant pel que fa al producte acabat com al seu packaging.

La satisfacció del consumidor i "l’efecte Wow"

Un dels ingredients fonamentals perquè un producte tingui èxit és la satisfacció del client. Com podem anticipar-nos a les seves necessitats? L'anàlisi sensorial i la recerca de mercat són un suport sòlid en aquest camp.

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
26 de Octubre de 2021
  El 8 d'octubre de 2021, la Unió Europea va aprovar la prohibició de l'ús com a additiu colorant del diòxid de titani, que s'utilitza en productes com a xiclets, pastissos, complements alimen...
26 de Octubre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  Els extractes de te verd són ingredients utilitzats en complements alimentosos, encara que el seu ús no està regulat actualment ni per la normativa europea (Reglament 1925/2006) ni per la no...