Per garantir que els seus productes compleixen amb els estàndards de qualitat quan s'emmagatzemen en condicions adequades, es requereix una avaluació de seguretat i estabilitat. Mérieux NutriSciences ofereix una àmplia gamma de mètodes analítics personalitzables per respondre a les necessitats del client cas per cas.

Els productes cosmètics i de cura personal es fabriquen utilitzant una àmplia varietat de materials i formulacions, la qual cosa fa impossible establir un protocol estàndard aplicable a tots. Els reguladors recomanen que les proves d'estabilitat s'adaptin segons el tipus de producte i l'ús previst, incloses condicions d'emmagatzematge raonablement previsibles.

Les nostres avaluacions d'estabilitat cobreixen els següents paràmetres i es basen en directrius internacionals:

 • Propietats organolèptiques i sensorials: aspecte, color, olor i sabor, segons correspongui
 • Propietats físic-químiques: pH, viscositat, densitat i, si és necessari, formulació d'ingredients
 • Propietats microbiològiques: recompte microbià i challenge test
 • Vigilància de substàncies actives: filtres UV, antioxidants, antimicrobians, etc.
 • Detecció de substàncies aromàtiques per determinar l'alteració qualitativa i quantitativa de les fragàncies

L'estabilitat accelerada, també coneguda com a estabilitat normal o exploratòria, pot ajudar a predir l'estabilitat d'un producte i la seva vida útil, així com la compatibilitat de la formulació amb els materials amb els quals entrarà en contacte.

Altres condicions específiques d'emmagatzematge que poden aplicar-se són:

 • Període després de l'obertura (PAO): simulació de la vida útil
 • Xoc tèrmic, amb protocols que proporcionen cicles alterns a diferents temperatures
 • Estabilitat a la llum (assaig amb xenón) de productes acabats
 • Fototransparencia de filtres UV químics

 

Els nostres assajos i serveis més comuns

Gamma completa d'assajos científics per donar suport a les seves avaluacions de seguretat.

Estudis clínics per demostrar l'eficàcia del seu producte.

Àmplia gamma d'anàlisis químiques i físiques de productes cosmètics d'acord amb les directrius ICH.

Caracterització i quantificació de microorganismes en productes finals de cosmètics i de cura personal, en productes intermedis i en el control d'ambients de fabricació. Realitzem assajos per avaluar l'eficàcia dels agents conservants antimicrobians, així com assajos d'esterilitat i biocarga.

Per assegurar que els seus productes compleixen amb els estàndards de qualitat quan s'emmagatzemen sota condicions adequades, es requereix una avaluació de seguretat i estabilitat. Mérieux NutriSciences ofereix un paquet complet de mètodes analítics personalizables per respondre a les necessitats del client.

Els medicaments de venda lliure (OTC) són medicaments segurs i eficaços utilitzats pel públic en general sense necessitat de recórrer prèviament a un professional de la salut. Els medicaments de venda lliure han de fabricar-se i controlar-se d'acord amb els requisits de les cGMP per a productes farmacèutics destinats al consum humà. 

Mérieux NutriSciences pot ajudar-lo amb el compliment de les cGMP:

 • Desenvolupament i validació de mètodes
 • Control de qualitat
 • Assajos d'estabilitat

La pell humana és un ecosistema complex amb diverses condicions microambientals i comunitats microbianes, i és la llar de milions de bacteris, fongs i virus que componen la microbiota de la pell.
La microbiota cutània és extremadament important per a la salut de la pell i exerceix un paper essencial en la protecció de la pell contra substàncies infeccioses o tòxiques externes.

Descobreixi més sobre els nostres serveis pel Microbioma cutani.

Go Green Save Green

Gràcies a la seva atenció a aquestes qüestions, Mérieux NutriSciences pot oferir un servei dedicat a la indústria cosmètica, tant pel que fa al producte acabat com al seu packaging.

La satisfacció del consumidor i "l’efecte Wow"

Un dels ingredients fonamentals perquè un producte tingui èxit és la satisfacció del client. Com podem anticipar-nos a les seves necessitats? L'anàlisi sensorial i la recerca de mercat són un suport sòlid en aquest camp.

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
27 de Juliol de 2020
Noticies Locals
  En data 12 de juny s'ha publicat el Reglament (UE) 2020/771 que modifica l'annex II i III del Reglament (CE) núm. 1333/2008 i l'annex del Reglament (UE) núm. 231/2012 quant a l'ús de annato,...