Per garantir que els seus productes compleixen amb els estàndards de qualitat quan s'emmagatzemen en condicions adequades, es requereix una avaluació de seguretat i estabilitat. Mérieux NutriSciences ofereix una àmplia gamma de mètodes analítics personalitzables per respondre a les necessitats del client cas per cas.

Els productes cosmètics i de cura personal es fabriquen utilitzant una àmplia varietat de materials i formulacions, la qual cosa fa impossible establir un protocol estàndard aplicable a tots. Els reguladors recomanen que les proves d'estabilitat s'adaptin segons el tipus de producte i l'ús previst, incloses condicions d'emmagatzematge raonablement previsibles.

Les nostres avaluacions d'estabilitat cobreixen els següents paràmetres i es basen en directrius internacionals:

  • Propietats organolèptiques i sensorials: aspecte, color, olor i sabor, segons correspongui
  • Propietats físic-químiques: pH, viscositat, densitat i, si és necessari, formulació d'ingredients
  • Propietats microbiològiques: recompte microbià i challenge test
  • Vigilància de substàncies actives: filtres UV, antioxidants, antimicrobians, etc.
  • Detecció de substàncies aromàtiques per determinar l'alteració qualitativa i quantitativa de les fragàncies

L'estabilitat accelerada, també coneguda com a estabilitat normal o exploratòria, pot ajudar a predir l'estabilitat d'un producte i la seva vida útil, així com la compatibilitat de la formulació amb els materials amb els quals entrarà en contacte.

Altres condicions específiques d'emmagatzematge que poden aplicar-se són:

  • Període després de l'obertura (PAO): simulació de la vida útil
  • Xoc tèrmic, amb protocols que proporcionen cicles alterns a diferents temperatures
  • Estabilitat a la llum (assaig amb xenón) de productes acabats
  • Fototransparencia de filtres UV químics

 

Els nostres assajos i serveis més comuns

Estabilitat i període després de l'obertura (PAO)
Estabilitat i període després de l'obertura (PAO)
OTC Cosmètics
OTC Cosmètics