pcc_micro_qualit_control_calidad_microbiologico_qualitat_microbiologic.jpg

Els nostres laboratoris d'anàlisis de cosmètics microbiològics poden ajudar-li a garantir la puresa i qualitat del seu producte per a l'ús que els consumidors pretenen.

Mérieux NutriSciences realitza la caracterització i quantificació de microorganismes en productes finals cosmètics i de cura personal, en productes intermedis i per al control d'entorns de fabricació. Realitzem assajos per avaluar l'eficàcia dels agents conservants antimicrobians, així com proves d'esterilitat i assajos de biocarga (bioburden).

Els nostres protocols segueixen els mètodes ISO i les recomanacions oficials de tots els principals organismes reguladors internacionals.

La nostra gamma d'anàlisis microbiològiques inclou:

 • Challenge tests
 • Avaluació de l'activitat microbiana o assajos "en ús"
 • Avaluació de l'estabilitat de la fórmula i / o determinació del període després de l'obertura (PAO)
 • Anàlisis microbiològiques i determinació de bacteris aeròbics mesòfils, floridures i llevats i patògens:
  • Staphylococcus aureus
  • Pseudomonas aeruginosa
  • Candida albicans
  • Escherichia coli (E. coli)
 • Aïllament i identificació de microorganismes (seqüenciació i MALDI-TOF) i emmagatzematge
 • Validació de processos/procediments de neteja

Tots els nostres assajos i serveis

Gamma completa d'assajos científics per donar suport a les seves avaluacions de seguretat.

Estudis clínics per demostrar l'eficàcia del seu producte.

Àmplia gamma d'anàlisis químiques i físiques de productes cosmètics d'acord amb les directrius ICH.

Caracterització i quantificació de microorganismes en productes finals de cosmètics i de cura personal, en productes intermedis i en el control d'ambients de fabricació. Realitzem assajos per avaluar l'eficàcia dels agents conservants antimicrobians, així com assajos d'esterilitat i biocarga.

Per assegurar que els seus productes compleixen amb els estàndards de qualitat quan s'emmagatzemen sota condicions adequades, es requereix una avaluació de seguretat i estabilitat. Mérieux NutriSciences ofereix un paquet complet de mètodes analítics personalizables per respondre a les necessitats del client.

Els medicaments de venda lliure (OTC) són medicaments segurs i eficaços utilitzats pel públic en general sense necessitat de recórrer prèviament a un professional de la salut. Els medicaments de venda lliure han de fabricar-se i controlar-se d'acord amb els requisits de les cGMP per a productes farmacèutics destinats al consum humà. 

Mérieux NutriSciences pot ajudar-lo amb el compliment de les cGMP:

 • Desenvolupament i validació de mètodes
 • Control de qualitat
 • Assajos d'estabilitat

La pell humana és un ecosistema complex amb diverses condicions microambientals i comunitats microbianes, i és la llar de milions de bacteris, fongs i virus que componen la microbiota de la pell.
La microbiota cutània és extremadament important per a la salut de la pell i exerceix un paper essencial en la protecció de la pell contra substàncies infeccioses o tòxiques externes.

Descobreixi més sobre els nostres serveis pel Microbioma cutani.

Go Green Save Green

Gràcies a la seva atenció a aquestes qüestions, Mérieux NutriSciences pot oferir un servei dedicat a la indústria cosmètica, tant pel que fa al producte acabat com al seu packaging.

La satisfacció del consumidor i "l’efecte Wow"

Un dels ingredients fonamentals perquè un producte tingui èxit és la satisfacció del client. Com podem anticipar-nos a les seves necessitats? L'anàlisi sensorial i la recerca de mercat són un suport sòlid en aquest camp.

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

14 de Gener de 2020
Noticies Locals
  En data 18 de desembre es va publicar en el DOUE el Reglament d'execució (UE) Núm. 2019/2164 que modifica el Reglament (CE) Núm. 889/2008, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del...
19 de Desembre de 2019
Noticies Locals
  Los hidrocarburos de aceites minerales (MOH) son compuestos químicos derivados de la destilación del petróleo, pero también se producen sintéticamente a partir de carbón, gas natural y bioma...