La sostenibilitat és una opció, però no l'única

La sostenibilitat és una acció encaminada a equilibrar la creixent economia i a protegir el medi ambient i la responsabilitat social perquè tot això condueixi a una millor qualitat de vida per a les generacions presents i futures.

Durant tres dècades s'ha produït una revolució ambiental que ha influït en moltes empreses de tot el món, canviant la seva forma de fer negocis. A més, una sèrie d'accidents causats per l'activitat humana ha creat una ona mundial de suport a les estrictes regulacions governamentals.

Avui dia, moltes empreses accepten la seva responsabilitat ambiental, implementant canvis substancials als productes i als processos de producció: el medi ambient s'està recuperant on aquest canvi està en marxa.

SIGUI ECOLÒGIC

Gràcies a la seva atenció a aquests problemes, podem oferir un servei dedicat a la indústria cosmètica. I no es tracta solament del producte acabat sinó també del packaging.

FORMULACIÓ DE PRODUCTE VERD segons OCDE 301

  • Determinar la biodegradibilitat de la formulació: relació entre el pes dels ingredients orgànics de la formulació (fàcilment biodegradable) i el pes total dels ingredients orgànics
  • Determinar la biodegradibilitat del producte: biodegradibilitat de la part orgànica total

Packaging ecosostenible? Segueixi aquests 4 passos que pertanyen a les regles de biodegradabilitat i compostabilitat EN 13432: 2000

  1. Caracterització de materials i substàncies que componen el packaging
  2. Avaluació de biodegradabilitat
  3. Desintegració de materials
  4. Qualitat i ecotoxicitat del producte final

També li pot interessar

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

7 de Abril de 2020
Noticies , Notícies Empresa , Alertes
Descobreixi la 4a edició del nostre “Blue Paper”, de "Tendències, qüestions clau i perspectives europees en seguretat alimentària"
6 de Abril de 2020
COVID 19 , Noticies Locals
  FSSC 2200 ha publicat en data 26 de març la versió 2 del document CB Requirements in relation to Novell Coronavirus.
7 de Abril de 2020
Noticies , Notícies Empresa , Alertes
Descobreixi la 4a edició del nostre “Blue Paper”, de "Tendències, qüestions clau i perspectives europees en seguretat alimentària"
6 de Abril de 2020
COVID 19 , Noticies Locals
  FSSC 2200 ha publicat en data 26 de març la versió 2 del document CB Requirements in relation to Novell Coronavirus.