pcc_safety_seguridad_seguretat.jpg

La bellesa no ha de posar en perill la salut

La seguretat del consumidor és de summa importància per a tota la cadena de subministrament de cosmètics. Les empreses es comprometen constantment a garantir que els seus productes són segurs d'acord amb el Reglamento de Cosméticos (CE) no. 1223/2009: té per objecte garantir la seguretat del consumidor final, per la qual cosa cada producte ha de ser avaluat abans de la seva comercialització.

Tal com exigeix el Reglament, els assajos de toxicitat in vitro i in vivo són un instrument fonamental per avaluar la seguretat i la tolerabilitat cutània d'un producte cosmètic.

Els nostres laboratoris estan a la seva disposició per ajudar-lo a avaluar la compatibilitat del producte cosmètic i garantir al consumidor la seva aplicació segura. Oferim una gamma completa d'estudis científics per donar suport a les avaluacions de seguretat a través d'assajos de toxicitat in vitro i estudis clínics in vivo per recopilar les dades essencials de l'Estratègia d'Assajos Integrats (ITS).
El ITS identifica i classifica el risc de sensibilització cutània causada per una determinada substància o compost.

ASSAJOS IN VITRO

 • Irritació i corrosió de la pell
 • Irritació dels ulls
 • Sensibilització de la pell
 • Fitotoxicitat
 • Citotoxicitat
 • Genotoxicitat

ASSAJOS IN VIVO

 • Assajos amb pegat (Patch test)
 • Examen oftalmològic

Els nostres assajos i serveis més comuns

Tots els nostres assajos i serveis

Gamma completa d'assajos científics per donar suport a les seves avaluacions de seguretat.

Estudis clínics per demostrar l'eficàcia del seu producte.

Àmplia gamma d'anàlisis químiques i físiques de productes cosmètics d'acord amb les directrius ICH.

Caracterització i quantificació de microorganismes en productes finals de cosmètics i de cura personal, en productes intermedis i en el control d'ambients de fabricació. Realitzem assajos per avaluar l'eficàcia dels agents conservants antimicrobians, així com assajos d'esterilitat i biocarga.

Per assegurar que els seus productes compleixen amb els estàndards de qualitat quan s'emmagatzemen sota condicions adequades, es requereix una avaluació de seguretat i estabilitat. Mérieux NutriSciences ofereix un paquet complet de mètodes analítics personalizables per respondre a les necessitats del client.

Els medicaments de venda lliure (OTC) són medicaments segurs i eficaços utilitzats pel públic en general sense necessitat de recórrer prèviament a un professional de la salut. Els medicaments de venda lliure han de fabricar-se i controlar-se d'acord amb els requisits de les cGMP per a productes farmacèutics destinats al consum humà. 

Mérieux NutriSciences pot ajudar-lo amb el compliment de les cGMP:

 • Desenvolupament i validació de mètodes
 • Control de qualitat
 • Assajos d'estabilitat

La pell humana és un ecosistema complex amb diverses condicions microambientals i comunitats microbianes, i és la llar de milions de bacteris, fongs i virus que componen la microbiota de la pell.
La microbiota cutània és extremadament important per a la salut de la pell i exerceix un paper essencial en la protecció de la pell contra substàncies infeccioses o tòxiques externes.

Descobreixi més sobre els nostres serveis pel Microbioma cutani.

Go Green Save Green

Gràcies a la seva atenció a aquestes qüestions, Mérieux NutriSciences pot oferir un servei dedicat a la indústria cosmètica, tant pel que fa al producte acabat com al seu packaging.

La satisfacció del consumidor i "l’efecte Wow"

Un dels ingredients fonamentals perquè un producte tingui èxit és la satisfacció del client. Com podem anticipar-nos a les seves necessitats? L'anàlisi sensorial i la recerca de mercat són un suport sòlid en aquest camp.

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
27 de Juliol de 2020
Noticies Locals
  En data 12 de juny s'ha publicat el Reglament (UE) 2020/771 que modifica l'annex II i III del Reglament (CE) núm. 1333/2008 i l'annex del Reglament (UE) núm. 231/2012 quant a l'ús de annato,...