visual_cosmeto_2014_site_web.jpg

Està buscant determinar la seguretat i l'eficàcia d'un nou producte cosmètic, protector solar o producte per a cura capil·lar? Si necessita proves de qualitat del producte, anàlisi de toxicitat in vitro o evidència per recolzar les al·legacions, podem ajudar-li.

Mérieux NutriSciences ofereix proves clíniques especialitzades i serveis analítics per col·laborar en el desenvolupament de nous productes de cura personal i cosmètics.

Els nostres estudis es realitzen d'acord amb les directrius i protocols internacionals de conformitat amb estàndards de qualitat (GLP / GMP, ISO 17025).

Tots els nostres serveis i assajos

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

24 de Gener de 2020
Noticies
  FSSC va publicar un document d'interpretació de la norma ISO 22000:2018 en col·laboració amb KTBA i Précon
14 de Gener de 2020
Noticies Locals
  En data 18 de desembre es va publicar en el DOUE el Reglament d'execució (UE) Núm. 2019/2164 que modifica el Reglament (CE) Núm. 889/2008, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del...