En els últims anys, els fabricants d'aliments han pres mesures per gestionar el risc al·lergènic, sobretot a través d'anàlisi de perills i punts crítics de control (APPCC), un sistema de detecció, avaluació i gestió dels riscos relacionats amb la seguretat alimentària.

Mérieux NutriSciences - Allergen Control Plan - Plan de control de alérgenos - Pla de control d'al.lergens

Aquest sistema requereix l'engegada d'un sistema de gestió precisa i sistemàtica de matèries primeres, fluxos i altres factors, i requereix la participació del personal de l'empresa, així com l'execució de l'auditoria, la validació de processos i plans de seguiment.

Les anàlisis per detectar la presència d'al·lèrgens en els productes alimentaris es fa per validar i verificar processos en la planta. La validació dels processos com la neteja i el canvi de producte haurien d'incloure hisops ambientals, així com anàlisis de productes. Els hisops o esponges poden utilitzar-se per controlar la presència d'al·lèrgens en les superfícies en contacte amb el producte dins de la planta de producció.

L'anàlisi és només un component vital per reduir al mínim els riscos d'al·lèrgens. A través dels programes d'auditories i de formació per als empleats, podem ajudar-los a desenvolupar un pla de control per a la gestió del risc al·lergènic.

A més del Control ambiental, Mérieux NutriSciences ofereix una gamma completa de serveis per recolzar els seus programes de control d'al·lèrgens.

També li pot interessar