19 de Març de 2019
Noticias Locales
La EFSA (de l'anglès European Food SafetyAuthority) confirma la conclusió aconseguida en avaluacions prèvies conforme l'exposició, a través de la dieta, a dioxines i PCBs similars a les dioxines en aliments i pinsos constitueix una preocupació per a la salut. Les dades facilitades pels països europeus indiquen que en tots els grups de població s'...
19 de Març de 2019
Noticias Locales
La Comissió ha publicat, l'1 de març, el Reglament (UE) 2019/343, pel qual s'estableixen excepcions al que es disposa en l'article 1, apartat 3, del Reglament (CE) núm. 1924/2006, relatiu a les declaracions nutricionals i de propietats saludables en els aliments, per a l'ús de determinats descriptors genèrics.
skin_banner_web.jpg
5 de Març de 2019
Silliker Informa
Ha canviat de recepta, d'ingredients, de proveïdor o de procés?   
4 de Març de 2019
Noticias Locales
El 21 de febrer de 2019 es va publicar la Decisió d'Execució (UE) 2019/300, de 19 de febrer de 2019, per la qual s'estableix un pla general per a la gestió de crisi en l'àmbit de la seguretat dels aliments i els pinsos
27 de Febrer de 2019
Noticias Locales
Al gener de 2019, el Ministeri de Sanitat i les associacions que representen a 398 empreses d'alimentació i begudes, van signar un acord per a reduir el contingut de sucres afegits, greixos saturats i sal.