header_spain-original.jpg
3 de Maig de 2019
Silliker Noticies
Noticias electrónico Abril 2019
26 de Abril de 2019
Noticies Locals
Des de setembre de 2018 és d'obligat compliment la Food Safety Modernization Act (FSMA) o Llei de Modernització d'Innocuïtat dels aliments, elaborada per la Food and Drug Administration (FDA) dels Estats Units, per a totes les empreses que produeixin, manipulin i/o envasin aliments que seran exportats als Estats Units.
26 de Abril de 2019
Noticies Locals
En data 25 d'abril de 2019, s'ha publicat en el DOUE el REGLAMENT (UE) 2019/649 de la Comissió, de 24 d'abril de 2019, que modifica l'annex III del Reglament (CE) núm. 1925/2006 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als greixos trans, que no siguin els greixos trans presents de forma natural en els greixos d'origen animal.  
26 de Abril de 2019
Noticies Locals
  En els últims anys, l'ús d'envasos respectuosos amb el medi ambient s'ha estès cada vegada més, a causa dels canvis socials, la pressió dels consumidors i les legislacions. Així mateix l'ús d'aquests envasos, milloren la imatge de marca d'una empresa, ja que amb freqüència s'analitza i s'utilitza com a mesura de la sostenibilitat general.
26 de Abril de 2019
Noticies Locals
Cridem “surrogates” als microorganismes no patògens que s'utilitzen en estudis en lloc dels microorganismes patògens com a Listeria monocytogenes, Salmonel·la, Escherichia coli O157:H7 i Clostridium botulinum.