3 de Juliol de 2020
Noticies Locals
  En data 22 de juny s'ha publicat el Reial decret 523/2020 pel qual es modifica el Reial decret 1049/2003 d'1 d'agost pel qual s'aprova la Norma de qualitat relativa a la mel.
29 de Juny de 2020
Noticies Locals
  El passat 26 de juny, el ministre de Consum va anunciar que el sistema Nutriscore, d'etiquetatge nutricional en el frontal, entrarà en vigor a Espanya el primer quadrimestre de 2021.
23 de Juny de 2020
Notícies Empresa, Nou mètode /servei
  Com a resultat de la preocupació pels efectes dels microplàstics en el medi ambient i la salut humana, diversos membres de la UE han emès o proposat prohibicions d'ús intencionat de microplàstics en productes de consum, principalment en microgránulos utilitzats com a agents exfoliantes en productes cosmètics, i en detergents.
22 de Juny de 2020
COVID 19, Noticies Locals
  La Guia recull els principals conceptes a tenir en compte per a gestionar adequadament la situació de crisi originada arran de la Covid-19 i el seu impacte sobre els requisits de la norma.
22 de Juny de 2020
COVID 19, Noticies Locals
  Degut a l'impacte en les auditories de certificació per Covid-19 i la creixent necessitat d'una garantia addicional, a més del procés d'extensió del certificat BRCGS072, BRC llança la Certificate Extension PLUS.