La degradació forçada és sinònim d'assajos d'estrès i exerceix un paper clau en el desenvolupament de mètodes indicadors d'estabilitat i analítics, establint condicions operatives i el disseny de formulacions.

pmd_forced_degradation_studies_degradacion_forzada_degradacio_forcada.jpg

La degradació forçada pot ser una eina útil per predir l'estabilitat d'una substància medicinal o producte amb efectes en la puresa, la potència i la seguretat.

La naturalesa de l'assaig d'estrès depèn de les substàncies medicinals individuals i del tipus de producte medicinal implicat (per exemple, formes de dosificació oral sòlides, pols liofilitzats o formulacions líquides).

Mérieux NutriSciences realitza aquests estudis sobre productes acabats, ingredients farmacèutics actius (APIs) i placebos si és necessari, avaluant les següents condicions d'estrès, amb la finalitat de detectar possibles productes de degradació i validar les propietats indicadores d'estabilitat del procediment analític:

- Augment de la temperatura;
- Condicions àcides;
- Condicions alcalines;
- Condicions oxidatives;
- Exposició a la llum.

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...