Mérieux NutriSciences ofereix solucions de desenvolupament i validació de mètodes per a cada desafiament analític, a través de la disponibilitat de diverses tècniques analítiques qualificades en laboratoris especialitzats GMP.

pmd_development_validation_methods_validacion_metodos_validacio_metodes.jpg

Som capaços de desenvolupar i validar mètodes convencionals i no convencionals, incloent

  • Identificació
  • Assajos
  • Substancies i impureses relacionades
  • Solvents residuals
  • Anàlisi residual (plaguicides, micotoxines, impureses genotòxiques, dissolvents, metalls pesats, etc.)

 

També oferim serveis de validació de neteja per a dispositius mèdics, que serveixen per proporcionar proves documentals que un procediment de neteja aprovat donarà com resultat un equip net adequat per al seu ús previst. Això implica proves tals com:

  • Bioburden
  • Prova LAL
  • Assajos d'esterilitat

DESITJA MÉS INFORMACIÓ?

Contacti amb nosaltres!

Latest News
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...
25 de Novembre de 2021
Noticias Locales , Legislación y normas
  El Reglament 2073/2005 estableix que la Listèria monocitògena ha de romandre per sota de 100 ufc/g durant tota la vida comercial d'un aliment llest per al consum. Això és aplicable especialm...